Gesloten

Vanaf 30 juni kunt u in het Nationaal Archief Suriname gratis de tentoonstelling Famiri Familie bekijken. Aan de hand van 7 historische familieverhalen komt u meer te weten over de ingewikkelde verhouding tussen Suriname en Amsterdam. Ingewikkeld, omdat de geschiedenis die we delen getekend is door ongelijke machtsverhoudingen, kolonisatie, gedwongen migratie, slavernij en andere vormen van uitbuiting. De tentoonstelling is gemaakt door het Stadsarchief Amsterdam en het Nationaal Archief Suriname en maakt de verhalen uit de archieven toegankelijk voor een breed publiek.

Het publieksprogramma heeft hetzelfde doel. Omdat de tentoonstelling een aantal maanden zal staan is ervoor gekozen om op meerdere momenten activiteiten te organiseren. Hierdoor wordt continu aandacht van het publiek voor de tentoonstelling gevraagd. Bij de samenstelling van het programma wordt er rekening gehouden met diverse doelgroepen.

De opening van de tentoonstelling vindt plaats op 30 juni. Vanwege het speciale karakter van 1 juli 2023 wordt verwacht dat er meerdere activiteiten in Paramaribo zullen plaatsvinden. Bij de opening zal er een korte maar zeer krachtige presentatie worden gegeven die de toon zet voor de tentoonstelling ‘Famiri Familie’.

De eerste serie activiteiten in augustus is gericht op jongeren die leren wat de kracht van familieverhalen is. Om aansluiting bij jongeren te vinden wordt dit een serie creatieve events:
1. waarbij ze leren over stamboomonderzoek, uiteraard bezoeken zij de tentoonstelling en krijgen een rondleiding in het Nationaal Archief Suriname (NAS).
2. zij leren ook op basis van de opgedane informatie om hun eigen korte verhaal of blog te schrijven, korte filmpjes of podcasts te maken. Aan de beste producten       wordt een prijs gekoppeld en zij mogen hun eindproduct presenteren tijdens het slotevent in oktober. De begeleider van dit onderdeel is Kevin Headley van Stichting Skrifi.
3. De auteur Ange Jessurun zal een presentatie (en workshop) verzorgen over haar recent verschenen publicatie ‘Fayalobi’.

In september wordt er een storytelling marathon georganiseerd.

In de derde week van oktober wordt ter afsluiting van de tentoonstelling een ‘Famiri Familie’ bazaar gehouden waarbij alle voorgaande onderdelen op creatieve wijze weer aan bod komen mét als nieuw element de ‘Fosten Kukru’ waarbij traditionele gerechten met gerelateerde verhalen in verschillende vormen op de voorgrond staan. Verder zullen erfgoedgemeenschappen en relevante organisaties gevraagd worden om deel te nemen aan de ‘Famiri Familie’bazaar

De tentoonstelling duurt van 30 juni tot 31 oktober 2023. Gedurende deze periode zullen ook lezingen en presentaties georganiseerd worden door het Nationaal Archief Suriname die gerelateerd zijn aan het thema van de tentoonstelling.

Waar? Nationaal Archief Suriname (Jagernath Lachmonstraat # 174)