Gesloten

De directie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, jhr. Eppo van Nispen tot Sevenaer en dhr. Harm Post hebben op woensdag 25 januari jl. een werkbezoek afgelegd aan het Nationaal Archief Suriname. In 2022 hebben beide instituten een Memorandum of Understanding getekend voor samenwerking op het gebied van mediageletterdheid en digitale inclusie, het wederzijds bieden van een veilige omgeving voor onderzoek op locatie of educatieve toegang tot gedigitaliseerde collecties, het delen van onderzoek en netwerken voor wederzijds voordeel. Sedert de ondertekening van de MoU hebben experts van het Instituut voor Beeld en Geluid in versneld tempo samengewerkt met hun collega’s van het NAS aan de uitvoering van de geidentificeerde projecten. Zo zijn er afspraken gemaakt over de transport en overhandiging van technisch apparatuur ten behoeve van de sectie Film, Video en Audio (FVA) van het NAS, de beschikbaarstelling van AV materiaal over Suriname en trainingen en workshops waarbij het medialandschap in Suriname betrokken wordt. Capaciteitsontwikkeling en -versterking van het NAS e.a. relevante belanghebbenden in Suriname genieten prioriteit in de verdere samenwerking met het Instituut voor Beeld en Geluid. Tijdens de bespreking is dit ook benadrukt door jhr. Eppo van Nispen tot Sevenaer (directeur IBG) en de nationale archivaris, mw. Rita Tjien Fooh die tijdens de bespreking werd bijgestaan door de chef Film, Video & Audio (FVA), dhr. Ricardo Carrot.

Bezoek Beeld en Geluid NAS