Vandaag zijn wij geopend tot 14:30 uur

Bij het Nationaal Archief Suriname (NAS) is gisteren officieel een modern digitaleringswerkstation in gebruik genomen. De apparatuur is het resultaat van een samenwerking met het Instituut Beeld en Geluid (IBG) in Hilversum, waarmee het NAS een duurzame werkrelatie onderhoudt. In mei 2022 hebben het NAS en IBG een Memorandum of Understanding (MOU) gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt voor verdere uitdieping van de samenwerking. Na de ondertekening is alles in een stroomversnelling beland en hebben functionarissen van beide organisaties, zowel fysiek als online, intensieve werkbesprekingen gevoerd over de wijze waarop de samenwerking het beste inhoud kan worden gegeven. IBG-functionarissen hebben diverse bezoeken aan Suriname gebracht en onder andere een quick scan gemaakt van de NAS-apparatuur en -werkprocessen, alsook inzage proberen te krijgen in de hoeveelheid audiovisuele archiefbestanden bij het NAS. IBG-collega's Karin van Arkel (manager Vereeuwigen) en Tonnie van Els (Geluidsspecialist) zijn vorige maand naar Suriname afgereisd om de apparatuur, die in Nederland besteld en intussen in Suriname gearriveerd was, te installeren en up-and-running te krijgen.

“Als beheerder van archiefbescheiden van de overheid- en parastatale organen op welke drager dan ook, wil het NAS zijn werkprocessen professionaliseren en upgraden naar internationale standaarden”, zegt Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad, directeur van het NAS. In de samenwerking met het IBG gaat het dan ook om audiovisueel (AV) materiaal (analoog en digitaal) van overheidsmedia, voorlichtingsdiensten en andere archiefvormers. “Het NAS krijgt daarin alle ondersteuning van Beeld en Geluid. Met mijn team wil ik een dienende bijdrage leveren aan de rijke geschiedenis die Nederland en Suriname met elkaar delen”, zegt Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur van het IBG, na de ondertekening van het overdrachtsdocument. Van Nispen tot Sevenaer was in gezelschap van Harm Post (Chief Financial Officer), Julia Vytopil (plaatsvervangend-directeur) en Arnoud Goos (Productmanager Archief). Voorafgaand aan de ondertekening is door de directeur van het instituut een lezing verzorgd, getiteld: “Perspectieve samenwerking IBG en het Caribisch Gebied; toegankelijkheid en beschikbaarstelling van AV-materiaal”.

Met de ingebruikname van het nieuwe digitaliseringswerkstation, waarmee het NAS zijn audio -en videobestanden sneller en efficiënter kan verwerken, hebben beide organisaties een nieuwe stap gezet naar verwerking en beschikbaarstelling het AV- materiaal. Voor de metadatering en beschrijving van de AV-bestanden wordt binnenkort nog apparatuur van een lokaal bedrijf geleverd. “Duurzaam beheer van het AV-materiaal en beschikbaarstelling van dit materiaal naar de gebruikers toe is voor het NAS en het IBG van groot belang. Met de top of the art digitaliseringsapparatuur kunnen wij nu onze werkprocessen upgraden en professionaliseren en tegelijkertijd onze diensten verlenen aan de media in Suriname en de regio”, aldus Tjien Fooh-Hardjomohamad over de samenwerking met het Instituut Beeld en Geluid.

IBG 2  IBG 4