Vandaag zijn wij geopend tot 19:30 uur

Het Nationaal Archief Suriname, NAKS en The Black Archives (Nederland) organiseren samen de expositie: “Manspasi, Verbonden Geschiedenis van Strijd in Suriname en Nederland”.

In 2023 herdenken we dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in Suriname werd afgeschaft. Ook na de afschaffing van de slavernij was er nog lang sprake van verschillende vormen van ongelijkheid, racisme en uitbuiting. De geschiedenis leert echter, dat waar er sprake was van ongelijkheiden onderdrukkingerook altijd verzet en emancipatiestrijd is geweest.

Het Nationaal Archief Suriname, The Black Archives (Nederland) en NAKS hebben unieke en bijzondere documenten en archiefstukken die een onderbelichte geschiedenis van de emancipatiestrijd in Suriname en Nederland laten zien. Het toont aan dat er een sterke verbinding is geweest tussen de emancipatiebewegingen in Suriname en bewegingen in de diaspora in Nederland. De samenwerkende organisaties willen gezamenlijk een onderbelicht deel van de gedeelde geschiedenis zichtbaar maken middels de tentoonstelling. Het uitwisselen van kennis over de archieven en het beheer van archieven speelt hier een essentiële rol in.
In deze expositie tonen we een verkenning van archieven rondom de verbonden geschiedenis van strijd en emancipatie in beide landen.
Op lang termijn beogen de organisaties een partnerschap aan te gaan op het gebied van kennisuitwisseling rondom de archieven. The Black Archives is een grassroots initiatief dat is ontstaan vanuit de behoefte aan kennis binnen de Surinaamse en zwarte gemeenschap in Nederland. Hoewel de technische kennis over archiefbeheer ontbreekt is er veel inhoudelijke kennis op het gebied van Surinaamse en zwarte geschiedenis, kolonialisme, slavernij en dekolonisatiebewegingen alsook het ontwikkelen van project- en event management. Het Nationaal Archief Suriname is een professioneel instituut met kennis en expertise op het gebied van archiefbeheer. De archieven sluiten inhoudelijk goed op elkaar aan. Heel bijzonder is dat NAKS ook goed aansluit bij de samenwerking, omdat zij de kennis en expertise beschikken over het cultureel erfgoed van de Afro Surinamers.

De expositie wordt geopend op 30 maart a.s. bij het Nationaal Archief Suriname (Mr. J. Lachmonstraat 174) en is te bezichtigen tot 28 april 2023 vanaf 8:30 tot 14:30u. Een ieder is van harte welkom!