Gesloten

Op onze vorige –oude- website beschikten wij nog niet over de mogelijkheid u onze geschiedenis in beeld en geluid te presenteren. Die audiovisuele archieven, zoals ze ook bekend staan, waren echter wel in onze depots aanwezig, maar slechts in analoge vorm en dus niet gedigitaliseerd. Al enkele jaren heeft het Nationaal Archief een aparte audiovisuele afdeling, speciaal opgezet om archiefbestanden op geluids- en videobanden, foto’s en fotonegatieven en visuele documenten te verzamelen, ordenen en digitaal beschikbaar te stellen. Dat gedigitaliseerd audiovisueel archief kon vanaf 2015 –echter alleen- te raadplegen zijn via onze eigen ontworpen ‘zoeksysteem’, het Nationaal Archief Informatiesysteem (NAIS) in de Studiezaal. Het gaat om 62 Collecties, onderverdeeld in 67.220 foto’s, 1410 video’s, 652 audio-files en 38.230 documenten waarmee de Surinaamse geschiedenis in beeld en geluid tot nu toe is ontsloten.

 mediabank 1 min    mediabank 2 min   mediabank 3 min

Aan online-opties voor het doorzoeken van onze audiovisuele database werd intussen wel gewerkt en zijn wij met deze nieuwe website thans ook zover u met gepaste trots onze mediabank te presenteren. Met deze aanwinst voldoet het Nationaal Archief Suriname dan ook aan de internationale afspraak van archiefinstellingen en archieforganisaties, ondersteund door de Unesco (Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) om het bewustzijn van de betekenis en de bewaarrisico's van opgenomen geluid en audiovisuele documenten (films, geluids- en video-opnamen, radio- en televisieprogramma's) te vergroten, digitaliseren en beschikbaar te stellen aan het publiek.

Klik hier voor de Mediabank.