Vandaag zijn wij geopend tot 19:30 uur

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zullen de komende vier jaren nauw met elkaar samenwerken. Hiertoe is er op dinsdag 10 mei 2022 een Memory of Understanding (MoU) getekend op het hoofkantoor van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa). De handtekeningen onder dit document werden geplaatst namens het NAS, door BiZa-directeur, Mohamad Eskak de MoU en namens het Nederlands Instituut door diens algemeen directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer. Met de ondertekening is er nieuw leven ingeblazen in deze samenwerking, welke in 2013 door politieke omstandigheden koud kwam te liggen.

Van Nispen tot Sevenaer was vergezeld door zijn collega Harm Post, Chief Financial Officer en Vijay Gajadien. Zij werden allereest door minister Bronto Somohardjo ontvangen. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een audiovisueel archief met museale functies gevestigd in de Noord-Hollandse plaats Hilversum. Nationale archivaris tevens NAS-directeur, Rita Tjien Fooh legt uit dat de samenwerking mogelijk maakt dat kennis en expertise van het Nederlands instituut geïntroduceerd wordt in Suriname. Zij geeft aan dat het nationaal archief al goed op weg is met het digitaliseren van archieven. “Maar met deze samenwerking en de nieuwste technologie kunnen we meer voor de samenleving betekenen”. Tjien Fooh zegt dat het instituut de kennis en ervaring heeft wanneer het komt tot het zo toegankelijk maken van de archieven voor het publiek. Volgens haar moet er gegaan worden naar een situatie waarbij iedere burger zijn of haar persoonlijke data kan archiveren bij het NAS.

IMG 9146   IMG 9188

Voor van Nispen tot Sevenaer betekent de samenwerking met NAS heel veel. “Wij kunnen een dienende bijdrage leveren aan de belangrijke geschiedenis die Nederland en Suriname samen met elkaar delen. Soms zure tijden, maar vooral zoete tijden. En dit is een zoete tijd waar we naar elkaar toe groeien en de gaten die in het geheugen staan samen kunnen invullen”. De algemeen directeur merkt op dat het om een duurzame samenwerking gaat. Personeel van het Nederlands instituut zal het NAS versterken op audiovisueel gebied en zal er ook gekeken worden hoe het digitaliseren te versnellen.

“Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je niet waar je naar heen moet. Archieven zijn het geheugen van een natie”, aldus van Nispen tot Sevenaer die het belang van archieven benadrukt. Zowel NAS als het Nederlands instituut gaan ernaar werken om elkaars archieven open te stellen voor het volk van elkander. De samenwerking tussen beide instituten is voor vier jaar. Minister Somohardjo is verheugd met de samenwerking en wenst beide instanties succes toe. Van hem genieten zij de volle ondersteuning.

Voorafgaand aan de ondertekening werd er door de directeur van het instituut een lezing verzorgd in het NAS, om gezamenlijk na te gaan wat de gebieden zijn waar er samengewerkt kunnen worden.