Vandaag zijn wij geopend tot 14:30 uur

Op 25 oktober 2023 organiseerde het Nationaal Archief Suriname een workshop ‘Kwaliteitsmanagement en informatiebeheer voor de ministeries’ in de Ballroom van Lalla Rookh. Deze workshop was bestemd voor de hoofden van de Documentaire Informatie Voorziening (DIV) en de (onder) directeuren van diverse directoraten.

De Nationale Archivaris van het NAS, mw. Rita Tjien Fooh, vertelde in haar welkomstwoord dat het NAS en het Stadsarchief Amsterdam (SAA) in 2022 een MOU (Memorandum of Understanding) tekenden. Een van de onderdelen van deze samenwerking is de versterking van de toezichthoudende functie van het NAS, namelijk het verlenen van advies en ondersteuning aan andere overheidsinstanties op een doelmatige en doeltreffende wijze. Bert de Vries, directeur van het SAA, ging verder in op het doel van de samenwerking. Zij hanteren een bepaalde methodiek, waarbij per kwartaal gekeken wordt naar wat realiseerbaar is. Vervolgens behandelde Xiomara Sahit, chef Inspectie en Selectie van het NAS, in haar presentatie de status van het informatie-en archiefbeheer bij de overheid. Enkele bevindingen waren dat de overheidsinstanties wel over een archiefopleiding beschikken, maar geen of een tekort aan archiefruimten hebben. Indien er wel een ruimte is, dan voldoet die niet aan de standaarden zoals opgenomen in de Archiefwet. Aan de hand van selectielijsten kunnen zaken beheersbaar zijn, aldus Xiomara. Michiel Simons, senior adviseur informatiebeheer bij het SAA, sprak over het waarborgen van duurzame toegankelijkheid van archieven.

workshop kwaliteitmanagement  workshop kwaliteitmanagement 4