Vandaag zijn wij geopend tot 14:30 uur

Het NAS heeft in samenwerking met de Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG) drie nieuwe workshops over stamboom- en familieonderzoek georganiseerd op 9, 20 en 23 juni 2022. Deze workshops werden verzorgd door dhr. Pieter Bol van SSG. Het thema van de eerste sessie was ‘ Het nabije en verre verleden’. Deze ging meer over het gesprek in de eigen familie: wat vertellen familieverhalen, familieboekjes en familiefoto’s ons? Ook werd de volkstelling van 1921 en 1950 behandeld, de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand, de Surinaamse kranten en voorouders uit alle windstreken.

Bij de workshop gaf dhr. Bol aan dat er drie soorten bronnen nodig zijn om familieonderzoek te verrichten met name: verhalen en documenten uit de familie, archieven en andere geschreven bronnen en DNA- onderzoek.  Voor beginnende stamboomonderzoekers is het aan te raden om het 10-stappenplan volgen:

  1. Praten met familieleden
  2. De gegevens goed vastleggen
  3. Volkstellingen Suriname 1921 en 1950 doorzoeken
  4. Registers Burgerlijke Stand Suriname raadplegen
  5. Databestanden contractarbeid, emancipatie 1863, manumissie en slavernij
  6. Kranten en almanakken
  7. Andere (gedigitaliseerde) archieven
  8. Van plaats naar persoon
  9. Uitstapje naar fysiek archief of ander land?
  10. Regelmatig raadplegen van www.surinaamsegenealogie.nl en www.allesurinamers.org

Verder geeft de heer Bol aan dat familienamen uit Europa “geïmporteerd” werden. Na manumissie of emancipatie werden familienamen toegekend. Familienamen werden vooral in de 20e eeuw door Inheemsen, Marrons, Chinezen, Hindoestanen en Javanen in Suriname aangenomen. Naamsverandering gebeurde pas na erkenning, wettiging of adoptie en op verzoek.

Pieter Bol 3  Pieter Bol 2

Bij het raadplegen van de volkstelling van 1921 moet rekening worden gehouden dat ‘ Bosnegers en indianen in stamverband en stoep- of erfbewoners’ buiten de registratie werden gehouden. Ook bij de volkstelling van 1950 moet men weten dat de ‘in stamverband levende bosnegers en indianen’ niet individueel geregistreerd werden. In de loop van de tijd zijn er registratielijsten verloren gegaan of beschadigd geraakt. Alleen dozen met persoonskaarten van mensen die langer dan 100 jaar geleden zijn geboren, zijn openbaar.

Tijdens de tweede workshop, met als thema “de tijd van slavernij en contractarbeid werd de focus gelegd op o.a. Emancipatie, Manumissie, Slavenregistratie, Lidmatenboeken van de EBGS, Immigratie en contractarbeid. Informatie over de voorouders van Surinaamse bevolkingsgroepen kunnen gevonden worden in de archieven van de Volkstelling en de Burgerlijke Stand. Uitleg werd gegeven hoe gericht kan worden gezocht naar informatie over zowel voorouders in slavernijperiode als in de periode van contractarbeid. Pieter Bol heeft gedemonstreerd hoe praktisch aan de slag te gaan met de online bronnen zoals de database Emancipatie 1863, Slavenregisters 1830-1863 en Manumissie 1832-1863.  Hierna gaf hij instructies hoe gewerkt kan worden met de database van de Chinese, Hindoestaanse en Javaanse immigranten. Vermeldenswaard is dat een jonge deelnemer van de Tracing Your Roots Suriname ( Stefanie Sewotaroeno) de gelegenheid kreeg om haar onderzoekservaringen te delen met het publiek. De tweede workshop werd middels een vragenronde en opmerkingen van de deelnemers afgesloten.

Tijdens de derde tevens laatste workshop werd een selectie van verschillende onderwerpen behandeld. Zo heeft hij de nadruk gelegd op de geschiedenis van huizen en percelen waarbij aandacht werd besteedt aan de Wijkregisters 1828-1847, Volkstelling 1811, Kerkregisters,  de Notariële archieven, de Wees- en Onbeheerde Boedelkamer, Passagierslijsten, Gouvernementsjournalen, Handschriftherkenning en DNA-onderzoek. Vele bezoekers waren geïnteresseerd omdat DNA-onderzoek een nieuw manier van stamboomonderzoek is in Suriname.