Vandaag zijn wij geopend tot 19:30 uur

Nizaar Makdoembaks, auteur van zijn nieuwe pennenvrucht: “Lachmon en Hindostaanse Godfathers in Suriname, kantraki’s van kasplantjes tot invloedrijke politici”. Met nieuw aangehaalde bronnen reconstrueert de auteur de stijging van kantraki’s en hun families op de sociaal-maatschappelijk ladder. Makdoembaks durft ook hard te stellen dat ganja en opium gelet op de geschiedenis, een zeer belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van invloedrijke Hindoestanen. Met de handel in deze genotsmiddelen heeft een deel van de immigranten zich kunnen verrijken.
In dit boek wordt er speciale aandacht besteed aan de welbekende politicus, Jaggernath Lachmon, die groot werd op de schouders van godfathers die hem welgezind waren en voor gingen. Makdoembaks onderzocht nauwgezet de ontwikkeling van contractabeiders tot volwaardige burgers, zonder een reflectie op de eigen familie uit te sluiten. De boekpresentatie vond afgelopen vrijdagavond plaats in de vergaderzaal van het Nationaal Archief Suriname. (NAS).
De voorbeschouwing van de boekpresentatie lag in handen van de historicus, Mildred Caprino. Volgens haar zijn biografieën van velen en met name dat van jagernath Lachmon bij lange na niet af. Met de publicatie van Makdoembaks gaat een wereld open voor de lezers. Zij vermoedt en hoopt dat de persoon Lachmon beter begrepen zal worden, tegen het licht van de nieuwe informatie die verwerkt zijn in deze publicatie.

Auteur Makdoembaks geeft aan dat in de vele publicaties van de Brits-Indische contractperiode zaken positief uitgebeeld zijn, waarbij hele verhalen met de juiste weergave weggelaten zijn geworden. Dit maakt het moeilijker om de ontwikkelingsgeschiedenis te kennen. In zijn recente boek heeft hij zijn best gedaan om meerdere aspecten toe te lichten over de periode 1900- 1940. Het gebruik van de genotsmiddelen z.a. ganja, opium en alcohol die in de contractperiode van de Brits- Indiërs gebruikt werd komt uitgebreid aan de orde. Een belangrijke naam toen was die van hadjie Abdul Soobhan, de Godfather en latere schoonopa van Jaggernath Lachmon. Hij kwam als contractant uit Brits- Indie naar Guyana. Vandaar kwam hij in Suriname terecht waar hij met een winkeltje startte. Later had hij verschillende handelszaken en goudconcessies. Deze schoonopa van Lachmon reisde ook veel. Later bleek uit een brief van de opiumcommissie van de Volkenbond aan de toenmalige ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland dat hij een internationale opiumhandelaar was.
Volgens de auteur heeeft een groep kontrakis zich al dan niet door zich te organiseren in religieuse en later politieke partijen zich kunnen opwerken tot invloedrijke politieke partijen en politici. Maar de ontwikkelingsgang om dat te bereiken zijn nooit beschreven. Makdoembaks vindt het betreurenswaardig dat deze en nog vele andere aspecten weggelaten zijn bij de geschiedschrijving door historici en wetenschappers. In dit boek heeft Makdoembaks een aantal van deze feiten beschreven, die niet eerder waren vermeld. Met deze aspecten erbij wordt een geschiedenis aangevuld.

Makdoembaks 1  Makdoembaks 4  Makdoembaks 2