Gesloten

Op dinsdag 17 oktober werd in het Nationaal Archief Suriname een lezing ‘Beëindiging van de cyclus van detentie van Afro-jongeren’ verzorgd door mw. Eline Graanoogst.
Deze lezing vond plaats in het kader van ‘het Internationaal Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst’ en herdenking 160 jaar afschaffing slavernij in Suriname. Er kwamen vier panelleden aan het woord: Marlon Belfor, Emmy Hart, Harry Mungra en Danielle Beeldsnijder. Marlon Belfor vertelde over zijn persoonlijke beleving van detentie naar hoop, redding en veerkracht. Hij heeft zijn eigen gedichtenbundel geschreven en brengt zijn verhaal zelf naar de mensen, vooral de jongeren. Emmy Hart, directeur Stichting RUMAS, gaf in het kort aan hoe ze begon aan de stichting en deelde haar ervaring met het werk in de jeugd detentie. Zij is het meest bezig met Afro-jongens. Harry Mungra, vertegenwoordiger van Jeugdzaken, legde uit wat het betekent om in de gevangenis te zitten. Verder behandelde hij de psychische gevolgen ervan en gaf enkele voorstellen over het veroordelen van mensen. Danielle Beeldsnijder, directeur van het Jeugd Correctie Centrum (JCC), ging dieper in op de oorzaken en gevolgen die kunnen leiden tot detentie van Afro-jongeren. Een aandachtspunt, waarop alle panelleden de nadruk legden, was hoe de gemeenschap met name de maatschappelijke organisaties een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van deze cyclus van detentie onder de Afro-jongeren. ‘Call for action!’, aldus Danielle Beeldsnijder.

 Afro jongens  Afro jongens 2  Afro Jongens 3