Vandaag zijn wij geopend tot 12:30 uur

Op vrijdag 21 oktober organiseerde het Nationaal Archief Suriname (NAS) een lezing door dhr. Erik Saaman, Strategisch adviseur digitale archivering en programmamanager bij het Nationaal Archief Nederland. Zijn lezing had als titel ‘Archivering by Design, en de uitdagingen bij het archiveren van digitale overheidsinformatie’.
Tijdens de presentatie gaf dhr. Saaman een overzicht van de uitdagingen die de Nederlandse overheid ervaart bij het archiveren van de digitale informatie en wat de oorzaken en mogelijke oplossingen zijn. Hij vertelde over de veranderende rol van het Nationaal Archief van Nederland (NAN) en hoe archivering in Nederland plaatsvindt. Ook legde hij uit dat het NAN naast de rol van beheerder vervuld maar een bijdrage levert in kennisdeling, nieuwe kaders aantrekken etc. Ten aanzien van de archivering in Nederland, zei hij dat bijna alles (99%) digitaal plaatsvindt zoals interne informatie van de overheid en dienstverlening naar burgers en bedrijven. Volgens dhr. Saaman zijn er grote hoeveelheden informatie digitaal, maar de archivering is nog lang niet op orde en digitale informatie wordt niet zorgvuldig genoeg bewaard. Volgens hem kan dit voor problemen zorgen voor zowel de volgende generaties als voor de overheidsorganisaties. Er kan groot wantrouwen in de oprechtheid en kwaliteit van de overheid ontstaan.
Dhr. Saaman vertelde dat de Documentaire Informatie Voorziening (DIV) en archiefinstellingen in Nederland bepalen hoe digitale archivering moet geschieden. Verder vindt hij dat er een nieuwe manier van werken gecreëerd moet worden bij het archiveren o.a. vanuit het perspectief van de makers en gebruikers van informatie. Ook moet het archiveren (informatiebeheer) duurzaam toegankelijk zijn nl. vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig. Om dit te realiseren is ‘Archivering by Design’ een mogelijke oplossing. ‘Archivering by Design’ heeft te maken met het bepalen en implementeren van passende maatregelen tijdens het ontwerpen, inrichten en/of aanpassen van informatiesystemen. Het doel van ‘Archivering by Design’ is om ervoor te zorgen dat de informatie in het systeem duurzaam toegankelijk is. Ook noemde hij enkele voorbeelden waar ‘Archivering by Design’ toegepast is in Nederland zoals de renovatie tunnel van Gemeente Amsterdam. Dhr. Saaman stelde de vraag aan het publiek of er mogelijke toepassingen zijn van ‘Archiveren by Design’ in Suriname. Als antwoord hierop gaven enkele bezoekers aan dat directieleden weinig interesse hebben en niet openstaan ervoor. Hij deelde een kort video mee, die vertoond kan worden aan directieleden, zodat zij alvast kennis kunnen maken met ‘Archivering by Design’.

Saaman 3  Saaman 4  Saaman 5