Gesloten

Op dinsdag 23 mei 2023 verzorgde de heer Eric Kastelein een presentatie bij het Nationaal Archief Suriname (NAS) over zijn publicatie ‘Oog in oog met Paramaribo: Verhalen over het herinnerings erfgoed'.

Eric merkte op dat er veel geschreven is over het literair, gebouwd en infrastructuur erfgoed, terwijl er over herinneringserfgoed niet is geschreven. Middels zijn publicatie probeert hij een stem te geven aan de vaak vergeten verhalen achter het herinneringserfgoed in Paramaribo. Herinneringserfgoed heeft te maken met een bijzondere persoon of gebeurtenis, die (feestelijk) onthuld wordt door een groep, comité, stichting of organisatie. Enkele daarvan in de stad zijn het standbeeld van Baba en Mai, Holocaust plaquette en de Statuutboom ‘Mama Bon’. Tegenwoordig wordt er weinig aandacht geschonken aan herinneringserfgoed. Eric bracht hierover enkele actualiteiten onder de aandacht van het publiek. Steeds meer worden gedenktekens in Paramaribo in het geheel of deels gestolen. Eric betreurt dit geval ten zeerste. Hij vertoonde met beeldmateriaal de huidige toestand van het Dankbaarheidsmonument in Suriname. Hiervan ontbreken alle drie bronzen meisjeshoofden. Het publiek reageerde geschokt. Vaak genoeg weten mensen niet wat het achtergrondverhaal is van een herinneringserfgoed. Door middel van beeldmateriaal vertelde Eric over enkele bijzondere verhalen van onder andere de beroemde componist Johannes Helstone (1853-1927), de steenrijk geworden contractarbeider Luchman Sing (1870-1922) en de verzetsstrijders Cojo, Mentor en Present (stadsbrand 1832).

Kastelein 1  Kastelein 3  Kastelein 1