Vandaag zijn wij geopend tot 14:30 uur

Onlangs werd op 1 maart 2022 een boekpresentatie gehouden in het Nationaal Archief van Suriname die werd verzorgd dr. Ellen de Vries. Zij hield een presentatie over haar recent utgegeven publicatie ' Hans Valk over een Nederlandse kolonel en een coup in Suriname. Ze gaf aan dat de spanningen begonnen tijdens de moeizame onderhandelingen tussen premier Den Uyl en Henck Arron omtrent de onafhankelijkheid en het wel of niet hebben van een eigen leger. Zo waren Kolonel Elstak en Kolonel Valk aanwezig, om de regering slechts te adviseren, maar het boterde ook niet tussen de twee Kolonels. De ontevredenheid van de aanwezige militairen over de gang van zaken in het land werden niet gehoord door de regering en legerleiding, waardoor uiteindelijk op 25 februari een coup werd gepleegd door een groep van zestien militairen der leiding van Desi Bouterse. De coup bepaalde lange tijd het politiek landschap van Suriname. Verhalen dat de Nederlandse kolonel Valk namens Nederland in Suriname aanwezig was om te helpen bij de opbouw van een Surinaams legerBouterse souffleerde- keerden steeds terug. In 1984 werd er opnieuw onderzoek verricht naar de geruchten. Dit onderzoek stond o.l.v. Jan Pronk. Hierin verklaarde Pronk dat de coupplannen mogelijk van Surinaamse militairen zelf kwamen. Pronk ging tegen de eerdere bevindingen van majoor Koenders in namelijk dat Valk mogelijk betrokken was bij de coup. Na een televisieuitzending in Nederland over de staatsgreep en de mogelijke betrokkenheid van Nederland daarin, begon de zaak weer veel aandacht te trekken. Op het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (periode 1975- 1984) werd een embargo opgelegd, waarbij de openbaarheid beperkt is tot 01-01- 1947. De schrijfster heeft voor haar onderzoek enorm veel archiefonderzoek verricht onder andere in archieven die beperkt en niet openbaar zijn in Nederland, in bedrijf- en privé archieven en mondelinge bronnen geïnterviewd. In het boek schrijft Ellen de Vries dat Operatie Zwarte Tulip, een evacuatieplan was voor het geval de onafhankelijkheidswording van Suriname en de onafhankelijkheidsviering ontaardde en geen blauwdruk voor het plegen van een coup.

 IMG 0793   Hans Valk   Hans Valk 1