Vandaag zijn wij geopend tot 19:30 uur

Op 7 december 2023 organiseerden wij een lezing met als titel: “Stil Verleden: De ontdekking van mijn Slavernijverleden”. De lezing werd verzorgd door Maria-Reinders Karg.

Maria Karg, een afstammeling van verschillende bevolkingsgroepen, kon dankzij haar diepgaande onderzoek naar haar stamboom een onverwacht groot aantal familieleden identificeren. Veel van deze familieleden waren haar voorheen onbekend. Ze wist haar geschiedenis te traceren tot haar stamvader, afkomstig uit Duitsland. Na aankomst in Suriname werkte hij als administrateur op een plantage, om vervolgens zijn eigen plantage te verwerven. Op deze plantage had hij ook slaafgemaakten, waaronder de moeder van zijn zoon, die op haar beurt de voorouder is van Maria Karg.
Maria Karg deelde niet alleen haar familiegeschiedenis, maar maakte ook gebruik van beeldmateriaal, met name foto's van haar voorouders. Ze benadrukte dat het slavernijverleden een diepgaande impact heeft gehad op families, waaronder die van haarzelf. Haar familie is een afspiegeling van diverse bevolkingsgroepen, en Maria is hier trots op. Het samenkomen van verschillende achtergronden in haar familie weerspiegelt de complexiteit en rijkdom van Suriname's geschiedenis.

Stil verleden 1  Stil verleden 2  Stil verleden 3