Gesloten

Op donderdag 11 mei 2023 organiseerde het Nationaal Archief Suriname (NAS) in samenwerking met de Amerikaanse Ambassade een presentatie over de geschiedenis en ontwikkeling van de Library of Congress (LOC) van de Verenigde Staten. De presentatie werd verzorgd door dr. Paul Losch, Field Director van de LOC in Rio de Janeiro.

De archivaris Rita Tjien Fooh opende de avond en kondigde Paul Losch aan. Losch gaf informatie over de LOC. De LOC, één van de grootste bibliotheken van de wereld, is de nationale bibliotheek van de VS. Deze heeft als missie het Congress en het Amerikaanse volk te betrekken, te inspireren en te informeren met universele en blijvende bronnen van kennis en creativiteit. In de LOC is er een grote collectie van gecatalogiseerde boeken, manuscripten en ander gedrukt materiaal. Interessant is dat er ook een collectie over Suriname beschikbaar is in de LOC. Recentelijk zijn het boek van Anton de Kom ‘Wij slaven van Suriname’ en van Thoden van Velzen ‘Prophets of doom : a history of the Okanisi maroons in Suriname’ toegevoegd aan de Surinaamse collectie. Verder heeft de LOC zes overzeese kantoren (Rio de Janeiro, Cairo, Nairobi, Islamabad, New Delhi en Jakarta). Deze kantoren verzamelen materiaal en proberen de onderzoekscollectie van de LOC uit te breiden met waardevolle bibliografische producties van andere landen. Het kantoor van Rio de Janeiro verzamelt materiaal van Zuid-Amerikaanse landen w.o. van Suriname. Tegenwoordig is de LOC gefocust op dienstverbetering, optimalisering van middelen en uitbreiding. Een uitdaging van de LOC is het toegankelijk maken van authentieke boeken voor het publiek.

LOC 1  LOC 2  LOC 3