Vandaag zijn wij geopend tot 19:30 uur

Op dinsdag 12 december 2023 gaven Kurt de Belder, Garrelt Verhoeven en Carl Haarnack een tweedelige presentatie. Kurt de Belder (directeur UB Leiden) verzorgde een presentatie over “De Universitaire Bibliotheken Leiden en haar Caribische Collectie", dat een digitale platform wordt voor boeken, atlassen, kaarten etc. Het is de bedoeling om bibliotheken in zowel Curaçao als Suriname aan te doen en te kijken naar mogelijkheden tot samenwerking. In zijn periode in Suriname heeft hij tal van bibliotheken, groot als klein bezocht en zag hij de potentie voor een goede samenwerking. Het is de bedoeling om boeken, atlassen, kaarten etc. te laten digitaliseren, zodat het toegankelijk wordt gemaakt voor een groter publiek.
Carl Haarnack en Garrelt Verhoeven hebben een boeiende presentatie gehouden genaamd de “Reis naar Suriname: het iconische boek van Pierre Benoit en het tragische lot van de slavin Susanna”. Voorafgaand aan deze presentatie hield de historica Mildred Caprino een korte inleiding over de relevantie van de tekeningen van P.Benoit voor de hedendaagse geschiedenis. Hier gaf zij ook aan wat de betekenissen achter de foto’s kunnen zijn en hoe het meer inzicht schetst over het dagelijks leven in het koloniaal verleden.
Benoît was een Belgische kunstenaar, zoon van een juwelier en een avonturier die de wereld rondreisde. Een heel bekende en veelgebruikte tekening is die van een slavenveiling waarbij een moeder en haar twee kinderen werden verkocht. Het was zo accuraat dat onderzoekers, de archieven en slavenregisters indoken en de datum van de veiling en de naam van de vrouw konden achterhalen. Haar naam was Susannah en dit werd door Benoit getekend op 9 december 1830.

Carl Haarnack 1  Carl Haarnack 3  Carl Haarnack 2