Vandaag zijn wij geopend tot 14:30 uur

In verband met 177 jaar vestiging van Boeroes in Suriname (SSB), organiseerde het Nationaal archief Suriname (NAS) op 15 juni 2022 in samenwerking met Stichting Sranan Boeroe een lezing. De presentatoren waren de heren Loor en Rijsdijk, bestuursleden SSB en chef Conservering NAS Shangeeta Kalpoe. Dhr. Rijsdijk sprak over de geschiedenis van de Boeroes namelijk over hun komst naar Suriname. In 1845 vestigden de Hollandse kolonisten als boeren in Suriname. De valse beloftes van de overheid veranderde hun komst in een nachtmerries. Zo lieten zij hun ontevredenheid blijken in de brieven die zij verstuurden naar de gouverneur en daarna naar de koning.

Dhr. Loor sprak over de veiling van twee belangrijke brieven, die op 26 september 2020 zijn gekocht door de stichting Sranan Boeroe en de Stichting Boeroe Konmakandra op een internationale filatelistische veiling van Corinphila Veilingen (Corporation Internationale Philatélie). Het gaat om een originele brief van 4 juni 1844 en een van 23 augustus 1848. Beide brieven zijn nauw gerelateerd aan de zogenoemde Boerenkolonisatie in Suriname in 1845. De brieven leveren een bijdrage aan de bestudering van de geschiedenis van Suriname en in het bijzonder aan de totstandkoming van de Boeroegemeenschap in Suriname. De Stichting heeft de brieven in bewaring afgegeven aan het NAS. Voorafgaand aan de overdracht heeft het NAS de brieven eerst getoetst op de authenticiteit. Zo heeft het NAS kunnen vaststellen dat de brieven op lompenpapier zijn geschreven (de doorloop van de vezels waren zichtbaar) en van een watermark zijn voorzien. Mw. Shangeeta Hardwarsing- Kalpoe heeft op deze avond ook het publiek weten te boeien met haar korte inleiding over het restaureren van documenten. De avond werd afgesloten met een demonstratie van het transcriberen van archieven middels het software programma Transkribus.     

    boeroe            11