Vandaag zijn wij geopend tot 12:30 uur

Op vrijdag 23 juni 2023 organiseerde het Nationaal Archief Suriname (NAS) in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid een workshop ‘Gebruik van digitale mediabronnen, mediawijs en inclusief’. Deze workshop werd verzorgd door Drs. John Leek.

John Leek is sinds 2000 werkzaam bij Beeld & Geluid. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van programma's en strategische partnerships ten behoeve van de doorontwikkeling van Beeld & Geluid.
Het NAS en het Instituut voor Beeld & Geluid werken samen aan een aanpak om het media-erfgoed van en over Suriname zo goed mogelijk digitaal beschikbaar te stellen. Beschikbaarstelling en hergebruik binnen en tussen beide landen heeft een aparte aanpak nodig, omdat er een aantal barrières zijn. John gaf tijdens de workshop aan dat er gekeken wordt naar mogelijkheden en dat samenwerking cruciaal is. Bij deze workshop kregen de deelnemers informatie over de aanpak van mediawijsheid, digitale inclusie en een beeld over mogelijke toepassingen en gebruiksvormen van digitale mediabronnen. Zij moesten een opdracht uitvoeren, namelijk ideeën opdoen over activiteiten rond 50 jaar onafhankelijkheid. Er werden ideeën uitgewisseld en gezamenlijk genoteerd. Dit werd uiteindelijk door één persoon van elke groep gepresenteerd. Het was een interactieve workshop, bedoeld voor mensen van bibliotheken, mediatheken, musea, scholen, opleidingsinstituten, media e.a.

IBG John Leek  IBG John Leek 1  IBG John Leek 2