Vandaag zijn wij geopend tot 14:30 uur

Tijdens haar werkbezoek aan Suriname Twinningsproject tussen het Amsterdam Museum en het Openlucht Museum Fort Nw. Amsterdam) maakte Yvette Kopijn, onderzoeker en oral historian tijd vrij om een pilot workshop 'Tracing Your Roots' te verzorgen voor Javaans Surinaamse jongeren in het Nationaal Archief Suriname. Kopijn wilt middels deze workshop de zoektocht naar de verborgen geschiedenis en verhalen van Javaanse Surinamers zichtbaar maken. De participanten van de workshop kregen hiervoor tips & tricks mee hoe deze oudere personen te interviewen en wat ze allemaal kunnen verwachten. Verder werd een filmpje afgedraaid waarin Indische jongeren in Nederland hun zoektocht naar het levensverhaal van hun familie hebben ervaren. De nationale archivaris mevrouw Rita Tjien Fooh hield een korte presentatie over de bronnen die aanwezig zijn bij het NAS voor het doen van familieonderzoek. Zij vertelde dat het onderzoek het best gestart kan worden bij de eigen familie door een gesprek te voeren met groot- en overgrootouders. De familieboekjes kunnen ook als startpunt gebruikt worden voor het doen van onderzoek in de archieven. Van daaruit kan worden nagetrokken van waar de persoon afkomstig was, met welk schip zij vanuit Java naar Suriname zijn vertrokken. Verder als zij als contractarbeider of vrije migrant in Suriname zijn gekomen. De jonge participanten hebben onder andere het Archief van Agent Generaal voor de Immigratie geraadpleegd waarin correspondentiestukken, identificatiekaarten, werkcontracten en voedingskaarten e.a. gevonden kunnen worden.

TYR 1    TYR 3   

Voor enkele jongeren werd het een heel emotionele dag, daar zij oog in oog stonden met de originele identificatie documenten van hun grootouders of bet overgrootouders die voorzien zijn van een foto. Weer anderen hebben kunnen luisteren naar een interview van hun grootouder die het NAS heeft afgenomen in het kader van hun eigen Oral History project.v an het NAS. De komende periode zullen de jonge participanten hun onderzoek verder verrichten in het NAS en verder proberen interviews af te nemen van ouderen die het verhaal van hun familie kunnen vertellen. Uit dit pilot projekt is gebleken dat de behoefte leeft onder (jonge) Javaanse Surinamers om de geschiedenis van hun familie vast te leggen. De komende periode zal het NAS nagaan hoe samen met Yvette Kopijn een samenwerking kan worden aangegaan om een Training Your Roots Suriname projekt van de grond te krijgen.