Vandaag zijn wij geopend tot 14:30 uur

Het houden van tentoonstellingen behoort ook tot een van de taken van de sectie. Bij bijzondere herdenkingsdagen en hoogtij dagen kan aan de hand van een thema een tentoonstelling worden georganiseerd. Relevante archiefstukken uit de collectie worden uitgelicht en tentoongesteld voor het publiek. Op deze manier wordt ook aandacht besteedt aan de bijzondere archieven. Het Nationaal Archief organiseert regelmatig in samenwerking met derden tentoonstellingen.

Tentoonstelling Uit de schaduw van het diorama: Plantage Kerkshoven (18 maart- 4 april 2024)

Het Nationaal Archief Suriname organiseerde n samenwerking het Bakkie Museum en het Valkhof Museum (Nederland) de expositie: “Uit de schaduw van het diorama: plantage Kerkshoven” 

Tijdens deze tentoonstelling wordt een replica van het diorama van Gerrit Schouten vertoond. Een diorama is een museale opstelling, waarbij een scène uit het verleden wordt uitgebeeld. Het diorama geeft in 3D een tafereel weer op de plantage Kerkshoven aan de Warappakreek in Suriname. Het brengt de plantage in beeld op een manier die de Nederlandse eigenaren zal hebben bevallen: in vol bedrijf en haast idyllisch. Met de tentoonstelling “Uit de schaduw van het diorama, plantage Kerkshoven” worden verhalen van slaafgemaakten die niet vanuit het diorama af te lezen zijn, belicht en dus uit de schaduw gehaald.

Diorama 1  Diorama 2  Diorama 3

 

Tentoonstelling Bloedsuiker: een bewogen geschiedenis- een geschiedenis in beweging (3- 6 februari 2024)

Het Nationaal Archief Suriname organiseert i.s.m. de Bas Van De Goor Foundation een expositie met als thema ‘Bloedsuiker

De expositie vertoont beelden van Bloedsuiker: een bewogen geschiedenis. Het suiker dat als rode draad door onze geschiedenis loopt, toont de maatschappelijke prijs die het de gemeenschappen heeft gekost tijdens de koloniale en slavernij periode en de impact die het vandaag de dag nog heeft. De hedendaagse kosten uiten zich bijvoorbeeld in de aantallen mensen met diabetes. Bloedsuiker: een geschiedenis in beweging. Hoe start je een beweging? Een beweging met de focus op de emancipatie van burgerrechten en gezondheid. Meerdere mensen starten op hun eigen manier een beweging. De expositie laat met de beelden van Waldo Koendjbiharie de reis zien van de beweging die Frank Kanhai (professionele wandelaar) tien jaar geleden is gestart en de impact die het heeft op de gemeenschap. Verder wordt geillustreerd hoe je de volgende generaties kan inspireren en bij de beweging kan betrekken.

Bloedsuiker 1  Bloedsuiker 2  Bloedsuiker 3

 

Tentoonstelling Esthersrust: Kantoen aan de kust (22- 27 januari 2024)

In 2020 verrichtte Santosh Singh onderzoek naar plantage Esthersrust voor de afronding van zijn mastersopleiding Archeologie (Universiteit Leiden). De bijzondere vondsten van katoenplantage Esthersrust heeft Santosh gedeeld met het publiek via de expositie 'Esthersrust. Katoen aan de kust' die van 22 januari t/m 24 januari, 2024 werd gehouden bij het Het Nationaal Archief Suriname.

   Esthersrust 2  Esthersrust  Esthersrust 3

 

Tentoonstelling Contractarbeid en Migratie: Gemeenschappelijk verleden als basis voor de toekomst (7 juni- 16 juni 2023)

Het Nationaal Archief Suriname belicht in de expositie Contractarbeid en Migratie: Gemeenschappelijk verleden als basis voor de toekomst, de geschiedenis van de komst, vestiging en integratie van het Surinaams volk. De samenstelling van de Surinaamse bevolking is nauw verbonden aan het koloniaal beleid van de Europese mogendheden. Uit verschillende werelddelen zijn de mensen geronseld, verkocht en ‘gehaald’ om in Suriname als goedkope arbeiders onder erbarmelijke omstandigheden op de plantages te werken. Om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen en zich te verzekeren van een goedkoop ‘arbeidsreservoir’ werd reeds na de afschaffing van slavernij in 1863 voorbereidingen getroffen om in grote aantallen arbeidskrachten te werven uit Brits Indië. Tegelijkertijd werd in 1863 ook de periode van het Staatstoezicht geïntroduceerd om de 'vrijverklaarde' nog eens 10 jaar aan een plantage te binden. Deze periode staat bekend als de periode van Staatstoezicht. 

Tussen 1845- 1853 werd al geëxperimenteerd met kleine groepen uit China, Portugal (Madeira), Barbados die naar Suriname werden gehaald om op de plantages te werken zoals. In 1814 werd de slavenhandel verboden en toen al zagen de planters in dat zij niet meer zouden beschikken over een reservoir van goedkope arbeidskrachten. Na 1863 werden arbeiders gerecruteerd uit West-Indië, Brits-Indië en Java. De mensen moesten een contract sluiten voor een periode van 5 jaar om op de plantages te werken. Naast het systeem van contractarbeid hebben verschillende bevolkingsgroepen via vrije migratie hun weg naar Suriname gevonden. Dit zijn de Portugezen, Joden en Libanezen. Vanaf de jaren ‘70 zien wij dat ook nieuwe groepen zich vestigen in Suriname zoals Haïtianen, Brazilianen en een nieuwe groep van Chinezen.

Van een plantagekolonie heeft Suriname zich ontwikkeld tot een vestigingskolonie en na 1975 tot een onafhankelijke staat. De verschillende groepen die uit alle windstreken van de wereld zich permanent hebben gevestigd in dit land, werken samen met de oorspronkelijke bewoners van Suriname aan de ontwikkeling van het land. Het gedeelde en gemeenschappelijk verleden vormen thans de basis voor onze toekomst als natie!

migratie  migratie 04  migratie 01

 

Tentoonstelling MANSPASI. Verbonden geschiedenis van strijd in Suriname en Nederland (30 maart- 28 april 2023)

Het Nationaal Archief Suriname, NAKS en The Black Archives (Nederland) organiseren samen de expositie: “Manspasi, Verbonden Geschiedenis van Strijd in Suriname en Nederland”.

In 2023 herdenken we dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in Suriname werd afgeschaft. Ook na de afschaffing van de slavernij was er nog lang sprake van verschillende vormen van ongelijkheid, racisme en uitbuiting. De geschiedenis leert echter, dat waar er sprake was van ongelijkheiden onderdrukkingerook altijd verzet en emancipatiestrijd is geweest.

Het Nationaal Archief Suriname, The Black Archives (Nederland) en NAKS hebben unieke en bijzondere documenten en archiefstukken die een onderbelichte geschiedenis van de emancipatiestrijd in Suriname en Nederland laten zien. Het toont aan dat er een sterke verbinding is geweest tussen de emancipatiebewegingen in Suriname en bewegingen in de diaspora in Nederland. De samenwerkende organisaties willen gezamenlijk een onderbelicht deel van de gedeelde geschiedenis zichtbaar maken middels de tentoonstelling. Het uitwisselen van kennis over de archieven en het beheer van archieven speelt hier een essentiële rol in.
In deze expositie tonen we een verkenning van archieven rondom de verbonden geschiedenis van strijd en emancipatie in beide landen.
Op lang termijn beogen de organisaties een partnerschap aan te gaan op het gebied van kennisuitwisseling rondom de archieven. The Black Archives is een grassroots initiatief dat is ontstaan vanuit de behoefte aan kennis binnen de Surinaamse en zwarte gemeenschap in Nederland. Hoewel de technische kennis over archiefbeheer ontbreekt is er veel inhoudelijke kennis op het gebied van Surinaamse en zwarte geschiedenis, kolonialisme, slavernij en dekolonisatiebewegingen alsook het ontwikkelen van project- en event management. Het Nationaal Archief Suriname is een professioneel instituut met kennis en expertise op het gebied van archiefbeheer. De archieven sluiten inhoudelijk goed op elkaar aan. Heel bijzonder is dat NAKS ook goed aansluit bij de samenwerking, omdat zij de kennis en expertise beschikken over het cultureel erfgoed van de Afro Surinamers.

De expositie  is te bezichtigen tot 28 april 2023 vanaf 8:30 tot 14:30u. Een ieder is van harte welkom!

manspasi 1  manspasi 2  Manspasi

 

Tentoonstelling tarditionele Saamaka Marron aardewerk

diima dotii diima dotii 1 IMG 9833

 

Tentoonstelling “Samen staan we sterk: Indrukken uit het archief van de geschiedenis van het Surinaams volk” (22 november- 20 december 2022)

Van 22 november tot en met 20 december 2022 heeft het Nationaal Archief Suriname een tentoonstelling georganiseerd met als thema: “Samen staan we sterk. Indrukken uit het archief van de geschiedenis van het Surinaams volk”. De expositie benadrukt de lotsverbondenheid van ons volk met elkaar en de strijd die wij hebben gevoerd tegen de onderdrukking. Verhalen over Ma Pansa, Jaja Dande, Winstina, Tetary e.a. personen die tot nog toe weinig of helemaal niet belicht zijn in de Surinaamse geschiedenis zijn opgenomen in de tentoonstelling. Verder zijn archiefstukken tentoongesteld over de Hindostaanse en Javaanse contractarbeiders, Chinezen, Boeroes, West-Indiërs, Joden, Libanezen en ook nog de slavenregisters.
Bij de opening van de tentoonstelling gaf mw. Rita Tjien Fooh (nationale archivaris) aan dat in de geschiedenisboeken voornamelijk de verhalen van de machthebbers belicht worden en niet van het volk zelf. Het is daarom van belang om archieven over buurten, personen en organisaties te acquireren en daarin onderzoek te verrichten. Middels publicaties, presentaties en tentoonstellingen wordt het publiek dan in staat gesteld kennis op te doen van hun eigen geschiedenis.
Samen met de minister van Binnenlandse zaken dhr. Bronto Somohardjo, de directie leden van het Ministerie van Binnenlandse zaken, de directeur van CBB, mw. Anastasia Poke, de vertegenwoordiger van de ambassadeur van Nederland, mw. Sonja Kuip, de Commissie herdenking jubileumjaren, de richtingscoördinator van de studierichting Geschiedenis, dhr. Jerry Egger, de leerlingen van de M.J.G. Pool school en staf en personeel NAS werd de tentoonstelling geopend op 22 november 2022 formeel geopend.

 rondleiding 12  rondleiding 11  rondleiding 13