Vandaag zijn wij geopend tot 14:00 uur

Het houden van tentoonstellingen behoort ook tot een van de taken van de sectie. Bij bijzondere herdenkingsdagen en hoogtij dagen kan aan de hand van een thema een tentoonstelling worden georganiseerd. Relevante archiefstukken uit de collectie worden uitgelicht en tentoongesteld voor het publiek. Op deze manier wordt ook aandacht besteedt aan de bijzondere archieven. Het Nationaal Archief organiseert regelmatig in samenwerking met derden tentoonstellingen.

Tentoonstelling MANSPASI. Verbonden geschiedenis van strijd in Suriname en Nederland (30 maart- 28 april 2023)

Het Nationaal Archief Suriname, NAKS en The Black Archives (Nederland) organiseren samen de expositie: “Manspasi, Verbonden Geschiedenis van Strijd in Suriname en Nederland”.

In 2023 herdenken we dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in Suriname werd afgeschaft. Ook na de afschaffing van de slavernij was er nog lang sprake van verschillende vormen van ongelijkheid, racisme en uitbuiting. De geschiedenis leert echter, dat waar er sprake was van ongelijkheiden onderdrukkingerook altijd verzet en emancipatiestrijd is geweest.

Het Nationaal Archief Suriname, The Black Archives (Nederland) en NAKS hebben unieke en bijzondere documenten en archiefstukken die een onderbelichte geschiedenis van de emancipatiestrijd in Suriname en Nederland laten zien. Het toont aan dat er een sterke verbinding is geweest tussen de emancipatiebewegingen in Suriname en bewegingen in de diaspora in Nederland. De samenwerkende organisaties willen gezamenlijk een onderbelicht deel van de gedeelde geschiedenis zichtbaar maken middels de tentoonstelling. Het uitwisselen van kennis over de archieven en het beheer van archieven speelt hier een essentiële rol in.
In deze expositie tonen we een verkenning van archieven rondom de verbonden geschiedenis van strijd en emancipatie in beide landen.
Op lang termijn beogen de organisaties een partnerschap aan te gaan op het gebied van kennisuitwisseling rondom de archieven. The Black Archives is een grassroots initiatief dat is ontstaan vanuit de behoefte aan kennis binnen de Surinaamse en zwarte gemeenschap in Nederland. Hoewel de technische kennis over archiefbeheer ontbreekt is er veel inhoudelijke kennis op het gebied van Surinaamse en zwarte geschiedenis, kolonialisme, slavernij en dekolonisatiebewegingen alsook het ontwikkelen van project- en event management. Het Nationaal Archief Suriname is een professioneel instituut met kennis en expertise op het gebied van archiefbeheer. De archieven sluiten inhoudelijk goed op elkaar aan. Heel bijzonder is dat NAKS ook goed aansluit bij de samenwerking, omdat zij de kennis en expertise beschikken over het cultureel erfgoed van de Afro Surinamers.

De expositie  is te bezichtigen tot 28 april 2023 vanaf 8:30 tot 14:30u. Een ieder is van harte welkom!

manspasi 1  manspasi 2  Manspasi

 

 Tentoonstelling tarditionele Saamaka Marron aardewerk

diima dotii diima dotii 1 IMG 9833

 

Tentoonstelling “Samen staan we sterk: Indrukken uit het archief van de geschiedenis van het Surinaams volk” (22 november- 20 december 2022)

Van 22 november tot en met 20 december 2022 heeft het Nationaal Archief Suriname een tentoonstelling georganiseerd met als thema: “Samen staan we sterk. Indrukken uit het archief van de geschiedenis van het Surinaams volk”. De expositie benadrukt de lotsverbondenheid van ons volk met elkaar en de strijd die wij hebben gevoerd tegen de onderdrukking. Verhalen over Ma Pansa, Jaja Dande, Winstina, Tetary e.a. personen die tot nog toe weinig of helemaal niet belicht zijn in de Surinaamse geschiedenis zijn opgenomen in de tentoonstelling. Verder zijn archiefstukken tentoongesteld over de Hindostaanse en Javaanse contractarbeiders, Chinezen, Boeroes, West-Indiërs, Joden, Libanezen en ook nog de slavenregisters.
Bij de opening van de tentoonstelling gaf mw. Rita Tjien Fooh (nationale archivaris) aan dat in de geschiedenisboeken voornamelijk de verhalen van de machthebbers belicht worden en niet van het volk zelf. Het is daarom van belang om archieven over buurten, personen en organisaties te acquireren en daarin onderzoek te verrichten. Middels publicaties, presentaties en tentoonstellingen wordt het publiek dan in staat gesteld kennis op te doen van hun eigen geschiedenis.
Samen met de minister van Binnenlandse zaken dhr. Bronto Somohardjo, de directie leden van het Ministerie van Binnenlandse zaken, de directeur van CBB, mw. Anastasia Poke, de vertegenwoordiger van de ambassadeur van Nederland, mw. Sonja Kuip, de Commissie herdenking jubileumjaren, de richtingscoördinator van de studierichting Geschiedenis, dhr. Jerry Egger, de leerlingen van de M.J.G. Pool school en staf en personeel NAS werd de tentoonstelling geopend op 22 november 2022 formeel geopend.

 rondleiding 12  rondleiding 11  rondleiding 13