Gesloten

Vanaf 1757 werd aan Duitse zendelingen toegestaan in Suriname zendingswerk te doen. Op 27 februari 1767 kochten de Hernhutters Zendelingen op de hoek van de Maagden- en Steenbakkerijstraat een huisje met een groot erf.

Grote Stadskerk

In het klein huis werden de eerste kerkdiensten gehouden voor tot slaaf gemaakten. Het huis werd verbouwd tot kerk en is meerdere keren vergroot. Toen de verbouwde kerk ook te klein bleek te zijn, werd deze afgebroken. Op 21 juli 1827 werd de eerste steen gelegd voor de Grote Kerk en op 10 februari 1828 vond de inwijding plaats van de Grote Stadskerk. De verdiepingen zijn later bijgebouwd. Boven de hoofdingang van de kerk staat 1778 als herinnering dat op deze plaats de Moederkerk heeft gestaan.