Gesloten


De juridische grondslag voor de taakstelling van het Nationaal Archief Suriname en de regels betrekking hebbende op het archiefwezen in Suriname zijn vervat in:

Archiefwet 2006, WET van 16 februari 2006, houdende regels betreffende het archiefwezen (Archiefwet),
het Archiefbesluit 2009, STAATSBESLUIT van 23 april 2009, houdende regels ter uitvoering van de Archiefwet (S.B. 2006 no. 28) (Archiefbesluit),
de Selectiedoelstellingen en -criteria en ook het formaat voor het opstellen van de bestandslijsten, BESCHIKKING van de Minister van Binnenlandse Zaken van 21 juli 2017 no. 8943/17, houdende vaststelling van een selectiedoelstelling en criteria, zodat de archieven volgens de regels zoals opgenomen in artikel 4 van de Archiefwet (S.B. 2006 no. 28) kunnen worden overgebracht naar het Nationaal Archief.