Gesloten

Visie

    • Als geheugen van de natie het nationaal historisch bewustzijn en de vorming van een nationale identiteit bevorderen middels behoud, beschikbaarstelling en benutting van de archieven.
    • Bijdragen aan een efficiĆ«nt en effectief (digitale) informatiehuishouding van de overheidsorganen met als speerpunten duurzame toegankelijkheid en gerichte informatie alsook transparantie van overheidsbestuur 

Missie

    •    De zorg voor een adequaat beheer, beschikbaarstelling en gebruik van onze historische archieven
    •    Het houden van toezicht op en het op orde brengen van het informatiebeheer van de overheidsorganen i.s.m. relevante actoren.
    •    Als kenniscentrum en of kennisbank fungeren op nationaal en regionaal niveau. (Expertise en kenniscentrum).

  DSC 0035 DSC 0046