Vandaag zijn wij geopend tot 14:30 uur

Procedure bij de aanvraag van niet-openbare akten uit het Schaduwarchief van CBB

  1. De studiezaalmedewerker moet ten alle tijden letten of registers behorende tot dit archief wel of niet openbaar zijn.
  2. Indien een bezoeker een niet-openbaar register/fiche wens te raadplegen, moet de bezoeker daarvoor toestemming aanvragen door een voorgedrukt toestemmingsbrief in te vullen.
  3. Er wordt slechts toestemming verleend voor 2-3 jaren na de openbaarheidsbeperking. Voor recente jaren worden de bezoekers verwezen naar het CBB zelf.
  4. Het toestemmingsformulier moet volledig ingevuld worden door zowel de bezoeker als de studiezaalmedewerker.
  5. Pas na toestemming van de leiding van het NAS, krijgt de bezoeker inzage in een niet-opbeaar register/fiche.
  6. Op het toestemmingsformulier staan er enkele regels waaraan de bezoeker zich moet houden. Enkele zijn: het is niet toegestaan om foto’s te maken, overschrijven mag enz.
  7. De archiefvormer (CBB) heeft toestemming om ook niet-openbare registers/fiches in te kijken. Hiervoor is een schriftelijke toestemmingsbrief van de Directeur van CBB vereist.

Procedure bij de aanvraag uit het Archief van de Dienst der Domeinen

  1. Inzage en raadpleging uit dit archief is slechts mogelijk door schriftelijke toestemming van het Hoofd van Domeinen.
  2. In geval er schriftelijke toestemming is, worden de persoonlijke gegevens van de aanvrager gecontroleerd.
  3. Het is niet toegestaan dat er toestemming wordt gegeven aan persoon X en dat persoon Y het onderzoek komt doen. De archieven worden slechts gehaald voor de persoon die toestemming heeft gekregen.
  4. Assisteren door derden is wel toegestaan, mits de persoon aan wie toestemming is verleend ook aanwezig is.
  5. Indien er toestemming is gegeven, maar het archiefstuk is zwaar beschadigd wordt zo een archief niet afgestaan aan de bezoeker. De bezoeker wordt hiervan op de hoogte gesteld.
  6. Onderzoek geschiedt door de bezoeker zelf.
  7. Het toestemmingsformulier is een maand geldig.

Procedure bij de aanvraag van Rechterlijke archieven (Hof van Justitie / Kantongerechten)

  1. De aanvragen voor het lichten en raadplegen van stukken uit de rechterlijke archieven (Hof van Justitie en Kantongerechten), kunnen alleen met schriftelijke toestemming van de Griffier van het Hof van Justitie.
  2. Indien zij als archiefvormer stukken aanvragen, wordt er een schriftelijk verzoek meegstuurd met de bode.
  3. De bode dient zich te legitimeren en worden de stukken voor hem gelicht.
  4. Deze stukken worden geregistreerd door de studiezaal medewerker in een daarvoor bestemd logboek.
  5. Zowel de bode als de studiezaalmedewerker tekenen voor het meenemen en terugbezorgen van de stukken.
  6. Bij terugbezorging worden de stukken teruggelegd door de depotmedewerker.
  7. Indien het een aanvraag van een bezoeker/onderzoeker betreft, dan worden zij verwezen naar de Griffier voor schriftelijke toestemming.
  8. Stukken uit dit archief zijn tot en met het jaar 1900 bij wet openbaar gesteld. Hiervoor hoeft er geen toestemming gevraagd te worden.