Vandaag zijn wij geopend tot 12:30 uur

Ter controle van het bevolkingsregister en als voorbereiding op de volkstelling van 1950 werden er namenklappers gemaakt aan de hand van de registratielijsten van de volkstelling van 1921. In de index op naam oftewel Index Namenklappers kunt u zoeken op achternaam en voorletters. Klik in het gevonden resultaat vervolgens op de koppeling ‘Scan Registratieblad’ om direct de bijbehorende registratielijst te vinden.

De index bevat per kaart in de klapper:

   • de achternaam van de persoon
   • zijn voorletters of het contractnummer van arbeiders afkomstig uit China, India of Indonesië 
   • het geboortejaar
   • de naam van het district (Parbo, Ben Sur, Cor, etc.)
   • het kringnummer
   • het lijstnummer
   • de naam van de straat/plantage zoals genoteerd op de voorkant van iedere registratielijst

In een afzonderlijke index zijn de registratielijsten geïndexeerd. Daarna zijn de indexen van de telkaarten in de namenklapper en die van de registratiebladen aan elkaar gekoppeld.

In deze index kunt u op twee manieren zoeken: op naam of op adres.

Zoeken op naam of contractnummer

Bij het zoeken op naam vult u de achternaam, voorletters of het contractnummer in. In de zoekresultaten klikt u op een gevonden persoon en krijgt u de details te zien. U ziet ook de scan van de telkaart, en indien aanwezig, de link naar de scan van de registratielijst zelf. Als u deze link volgt komt u altijd op de voorpagina van het registratieblad.

Zoeken op adres

Op de detailpagina van een persoon ziet u ook het district, de kring, het lijstnummer en de plaats of straatnaam van het huis waarin de registratie plaatsvond. Deze gegevens (District, Kring, Lijst en Straat/Plaats) leiden naar één specifieke woning. Op deze gegevens kan ook gezocht worden om alle bewoners van een huis te zien. In de toelichting onder aan het tweede scanblad van de registratie staat ook aanvullende informatie vermeld nl.  de betekenissen van de afkortingen.