Vandaag zijn wij geopend tot 14:30 uur

Volkstelling 1921

De registratielijst bevat alle bij de telling geregistreerde persoonsgegevens van de bewoners per huisadres, zoals naam, adres, geboortedatum en –plaats, onderlinge (familie)relaties van de bewoners en nog verschillende andere gegevens. De naam van de hoofdbewoner en het adres staan op het voorblad van de lijst, de andere gegevens staan op de vervolgbladen. De bij de zoekresultaten van de index getoonde gele of roze telkaartjes bevatten veel minder (en dan ook nog gecodeerde) informatie en zijn feitelijk overbodig geworden.

Hoe zoek ik naar gegevens van de volkstelling van 1921?

Bij de volkstelling Suriname 1921 werden de Surinaamse inwoners die in de periode van de volkstelling in het land waren, geregistreerd. Dit met uitzondering van de Binnenlandse bewoners. De meeste van deze personen zijn dus tussen ongeveer 1850 en 1921 geboren. Ter controle van het bevolkingsregister en als voorbereiding op de volkstelling 1950 zijn aan de hand van registratielijsten namenklappers gemaakt.De registratielijsten en de namenklappers zijn doorzoekbaar.

Registratielijsten volkstelling 1921

De registratielijst bevat alle geregistreerde persoonsgegevens van de bewoners per huisadres, zoals naam, adres, geboortedatum en –plaats, onderlinge (familie)relaties van de bewoners en nog verschillende andere gegevens. De naam van de hoofdbewoner en het adres staan op het voorblad van de lijst, de andere gegevens staan op de vervolgbladen. De index bevat per registratielijst:

   • naam van het district (Paramaribo, Beneden Suriname, Coronie, etc.)
   • kringnummer in Romeinse cijfers
   • lijstnummer in Arabische cijfers
   • naam van de straat of plantage en het huisnummer

Deze index maakt het vinden van een woning met een lijst van de inwoners geteld bij de volkstelling van Suriname in 1921 makkelijker. U kunt zoeken of filteren op de straat- of plantagenaam, kring of district. Als u een letter of paar letters in de naam niet zeker weet kunt u die vervangen door een *.

Om het zoeken in de index makkelijker te maken zijn spellingvarianten van alle namen van de districten en straten en plantages verwijderd. Ook zijn alle tekens met een accent vervangen door de letter die er het meest op lijkt (bijv. é, è en ë zijn vervangen door e).

Het kan zijn dat op een registerlijst een persoon staat die niet in de index op de namenklappers voorkomt. Dit komt omdat de telkaartjes oorspronkelijk in kaartenbakken zaten en het is mogelijk dat er telkaartjes verloren zijn gegaan. Ook zijn in de loop der tijd een aantal registerlijsten verdwenen of ernstig beschadigd, o.a. in Paramaribo in kring VIII, de Steenbakkersgracht, en in kring XII, de Drambrandersgracht. Het is mogelijk om de verloren gegane registerlijsten te reconstrueren met behulp van de index op de namenklappers. Als u in de zoekbalk het gecombineerde kring-lijst nummer invult en op district sorteert dan zijn toch alle bewoners van een bepaald adres te vinden.