Gesloten

Zoekhulp Wijkregisters Paramaribo

(versie database 20240604)

Deze zoekhulp geeft achtergrondinformatie bij de database van de Wijkregisters van Paramaribo (1828-1847). Hieronder vindt u:

   • Informatie over de Wijkregisters
   • Welke informatie kunt u in de database vinden?
   • Zoektips
   • Waarom kunt u sommige mensen niet vinden?
   • Verbeteringen melden
   • Colofon

Informatie over de Wijkregisters

Sinds 1828 hield het koloniale bestuur van Paramaribo een gedetailleerd bevolkingsregister bij. De registers zijn gedeeltelijk bewaard gebleven voor de periode 1828-1847. In de loop der jaren zijn deze bronnen getranscribeerd. Deze transcripties zijn beschikbaar gemaakt in één database, die u op de website van het Nationaal Archief Suriname kunt doorzoeken. Bovendien is er een link bijgevoegd die verwijst naar de scan van de kaart uit het register.

Het wijkregister bevat informatie over vrije personen: namen, leeftijd, beroep, religie en ‘etniciteit’, dit is de raciale categorie die de koloniale administratie hanteerde: blank, gekleurd of ‘vrije zwarte’. Soms vermeldt het register ook wie de eigenaar is van het perceel en/of het huis. Over personen in slavernij is de informatie beknopter: vanaf 1837 wordt per adres geteld hoeveel mensen in slavernij er woonachtig zijn en of ze man of vrouw waren, zwart of gekleurd en of ze kind of volwassen waren. Soms vermeld het register ook informatie over de eigenaar of de naam van de tot slaafgemaakten. De Wijkregisters zijn georganiseerd per jaar en per wijk. In iedere wijk begint de nummering van percelen opnieuw bij 1.  Aanvankelijk zijn er de wijken A tot en met D. Met ingang van 1837 komt er een nieuwe wijkindeling, dan komen er ook wijk E, F, en de eerste en tweede buitenwijk bij.

Welke informatie kunt u in de database vinden?

Op de website ziet u een zoekveld en daaronder een lijst met zoekresultaten. Als er nog geen zoekopdracht is gegeven, staan hier alle personen uit de database weergegeven als zoekresultaat. De resultaten zijn verdeeld in vijf kolommen: Voornaam, Achternaam, Jaar (van het wijkregister), Wijk en Huisnummer. Door op de naam van een kolom te klikken worden de zoekresultaten gesorteerd.

Als u klikt op een resultaat (een naam bijvoorbeeld) dan krijgt u meer informatie over die specifieke persoon. Die informatie bestaat uit twee delen: informatie over de betreffende kaart uit het wijkregister en over de daarin geregistreerde persoon.

Register

Soort akte: hier vind u de archieftoegang en het inventarisnummer

In het grijze blokje met ‘Bronvermelding’ vindt u het ‘Aktenummer’: dit is een uniek nummer van de kaart uit het wijkregister. Als u zoekt op dit aktenummer, dan vindt u alle personen geregistreerd op deze kaart.

Bijzonderheden: hieronder staan de aanduidingen van de wijk, het jaar, de straatnaam, het huisnummer en het ID nummer, dit is een uniek nummer van deze persoonsvermelding. [zn] betekent ‘zonder nummer’, wanneer er geen huisnummer is vermeld. Als er informatie is over het eigendom van het perceel en/of het huis, dan staat dat vermeld onder ‘Eigenaar’. Onder ‘Locatie’ vind u meer informatie over het adres, bijvoorbeeld het type gebouw dat er staat. Tenslotte is hier een link naar de scan die u kunt bekijken en downloaden.

Geregistreerde

Hier is de volledige naam van de geregistreerde weergegeven. Als het om een getrouwde vrouw gaat, dan is haar meisjesnaam (in het register vaak vermeld als ‘geboren’) toegevoegd na een koppelteken. Als het wijkregister vermeldt dat iemand weduwe is, wordt dit ook bij de naam vermeld. Als er een beroep bekend is, staat dit tussen haakjes achter de naam. De leeftijd staat onder de naam vermeld.  Leeftijden zijn omgezet naar getallen, dus een baby van 3 maanden is 0,25 jaar oud.

Onder het kopje ‘Diversen’ is informatie over de ‘etniciteit’ (huidskleur) zoals die in het wijkregister is vermeld. Daarna volgt de religie. Vervolgens is het totaal aantal tot slaafgemaakte mensen genoteerd dat bij deze vrije persoon staat geregistreerd. Op de scan kunt u soms wat meer informatie vinden over de mensen in slavernij, al is dit helaas vaak zeer beperkt. Onder ‘Opmerkingen’ vindt u aanvullende informatie uit het register over de vrije of onvrije personen. Tenslotte staat onder ‘Annotaties’ aanvullende informatie die door John Sang-Ajang is aangevuld uit andere bronnen, zoals wanneer een persoon was gemanumitteerd. Let op: deze annotaties zijn dus geen informatie uit de registers zelf.

Zoektips

Met het zoekveld met de tekst ‘Vul je zoekterm in…’ doorzoekt u de gehele database, ook door alle opmerkingen en annotaties. U krijgt dan een lijst met resultaten waarin uw zoekterm wordt genoemd. Als u klikt op een van de resultaten, dan krijgt u meer informatie over de persoon en de kaart uit het wijkregister waarop de persoon is genoemd. Aan de rechterzijde van het scherm ziet u een bronvermelding.

Achter een persoon ziet u een icoontje met een ketting. Als u daar op klikt, krijgt u een vaste link naar deze persoonsvermelding. Met dat webadres kunt u altijd terugkeren naar deze vermelding.

De functie ‘uitgebreid zoeken’ werkt niet voor de Wijkregisters database.

Onderaan het scherm ‘uitgebreid zoeken’ ziet u ook een aantal filterknoppen: Archieftoegang, Wijk, Jaar, Straatnaam. U kunt die gebruiken om uw zoekopdracht te verkleinen, door bijvoorbeeld alleen in een bepaalde wijk, jaar of straat te zoeken.

Slim zoeken

Als u op het “?” icoontje klikt aan de rechterkant van het zoekveld. U krijgt dan diverse zoektips voor ‘slim zoeken’. Bij het zoeken op namen kunt u gebruik maken van 'wildcards':

   • neuteboom» zoek naar personen met naamdeel Neuteboom
   • ouwerkerk -abraham» zoek naar personen met naamdeel Ouwerkerk en niet naamdeel Abraham
   • alida van der linden» zoek naar personen met de naamdelen Alida, Van, Der en Linden
   • r*eboom» zoek naar personen met de naamdelen Rozeboom, Roozeboom, Roseboom, enz. Met een * geen tot meerdere willekeurige letters.
   • bavelaar 1910» zoek naar personen met naamdeel Bavelaar gerelateerd aan een gebeurtenis in 1910
   • oudshoorn & lagas» zoek naar personen met naamdeel Oudshoorn gerelateerd aan personen met naamdeel Lagas
   • ~meijer» zoek naar personen met naamdeel dat klinkt als Meijer
   • meijer~2» zoek naar meijer en alle varianten die 2 letters afwijken
   • %molenaar» zoek naar personen die molenaar van beroep waren
   • Namen werden vroeger niet altijd op de manier geschreven zoals we nu gewend zijn. Probeer voor de zekerheid spellingsvarianten.
   • Met […] is aangegeven dat informatie niet leesbaar is.

Waarom kunt u sommige mensen niet vinden?

Helaas zijn de wijkregisters niet compleet overgeleverd. In het schema hieronder ziet u welke delen ontbreken. Namen van personen zijn niet altijd op dezelfde manier geschreven, door de tijd bestaan soms meerdere spellingsvarianten. De wijkmeesters maakten normaal gesproken in januari van ieder jaar het register. Het kan dus voorkomen dat iemand op dat moment (tijdelijk) afwezig was en niet werd geregistreerd.

 

A

B

C

D

E

F

1e BW

2e BW

1828

 

aanwezig

 

aanwezig

       

1829

     

aanwezig

       

1830

aanwezig

aanwezig

aanwezig

         

1831

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

       

1832

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

       

1833

aanwezig

 

aanwezig

aanwezig

       

1834

aanwezig

 

aanwezig

aanwezig

       

1835

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

       

1836

aanwezig

aanwezig

           

1837

 

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

 

1838

aanwezig

aanwezig

 

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

1839

 

aanwezig

 

aanwezig

aanwezig

aanwezig

 

aanwezig

1840

 

aanwezig

 

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

 

1841

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

1842

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

 

aanwezig

1843

aanwezig

           

aanwezig

1845

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

 

aanwezig

1846

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

 

1847

         

aanwezig

   

Verbeteringen melden

De database van het wijkregister kan foutjes bevatten. De wijkmeester kan een vergissing hebben gemaakt. Deze vergissingen laten we in de database ongewijzigd. Er kan een vergissing zijn gemaakt bij het transcriberen. En er kan iets misgegaan zijn bij het samenvoegen van de transcripties tot één database.

Als u een fout ontdekt, kunt u dit doorgeven via dit webformulier: https://forms.gle/a5r4Qo66ba3ND5JWA

In een volgende versie van de database worden de verbeteringen doorgevoerd.

Colofon

De Wijkregisters van Paramaribo 1828-1845 zijn tussen 2002 en 2024 getranscribeerd door John Sang-Ajang, met hulp van dhr. Kariomengolo, Cleo Valies en Carla Jonkers en student-assistenten Elian Brethouwer, Damian Pikulic en Daan Nillesen. De Wijkregisters van 1846-1847 zijn getranscribeerd door Philip Dikland. De links naar de scans zijn toegevoegd door Nico Altink. De losse bestanden van de transcripties zijn samengevoegd, gestructureerd en gestandaardiseerd door Thunnis van Oort, met financiële ondersteuning door CLARIAH-PLUS (184.034.023) en in samenwerking met de Stichting voor Surinaamse Genealogie, de Historische Database Suriname & de Cariben, de Radboud Universiteit en het Nationaal Archief Suriname. Een download van de dataset is beschikbaar op https://datasets.iisg.amsterdam/dataverse/HDSC.