Gesloten

Versie database 1.0 (25 mei 2023)

Deze zoekhulp geeft achtergrondinformatie bij de database van de Burgerlijke Stand van Suriname. Inwoners van Suriname zijn wettelijk verplicht om aangifte te doen van elke geboorte, elk overlijden en elk huwelijk bij een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. In deze database vindt u de aangiften van geboorte, huwelijk en overlijden (en later ook van erkenning en echtscheiding) zoals die vastgelegd werden door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Hij schreef op de akte wie de aangever en getuigen waren en de gegevens over de pasgeborene, de overledene of het huwelijkspaar. Deze gegevens kunnen in de database worden opgezocht. Ook kunt u de scan van de bijbehorende akte bekijken en downloaden.

In Suriname werd in 1828 een Burgerlijke Stand ingevoerd volgens Nederlands model. Anders dan in Nederland gold de Burgerlijke Stand niet meteen voor de hele bevolking. Mensen in slavernij waren namelijk uitgesloten, die werden genoteerd in het aparte slavenregister. Pas na de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 komen ze in de Burgerlijke Stand. Ook ontbreken tot na de Tweede Wereldoorlog de meeste inwoners van het binnenland. De ambtenaren werkten lange tijd alleen in het oude koloniale gebied: Paramaribo en de huidige districten Wanica, Para, Commewijne, Saramacca, Coronie en Nickerie. Marrons en inheemsen werden alleen geregistreerd als ze in die districten een kind kregen of overleden, of als ze trouwden met iemand die al geregistreerd stond.

Op dit moment zijn de geboorteakten van Paramaribo beschikbaar over de periode 1828-1921. Omdat er vóór 1 juli 1863 maar heel weinig vrije mensen buiten Paramaribo wonen, zijn de geboorteakten van de districten uit de periode tussen 1828 en 1863 ook in de registers van Paramaribo opgenomen. Die vindt u dus ook in deze database.

Later zullen ook andere akten worden toegevoegd.

Zoeken

U kunt op twee manieren zoeken: eenvoudig en uitgebreid.

Eenvoudig zoeken

Met het zoekveld met de tekst ‘Vul je zoekterm in…’ doorzoekt u de gehele database, ook door alle kantmeldingen en opmerkingen. U krijgt dan een lijst met resultaten waarin uw zoekterm wordt genoemd. Als u klikt op een van de resultaten, dan krijgt u meer informatie over de aangifte en de daarbij betrokken personen. Achter iedere persoon ziet u een icoontje met een ketting. Als u daar op klikt, krijgt u een vaste link naar de akte. Met dat webadres kunt u altijd terugkeren naar deze akte. Aan de rechterzijde van het scherm ziet u een bronvermelding en een afbeelding van de akte. U kunt zo de oorspronkelijke akte bekijken en downloaden. Op de akte vindt u aanvullende informatie, zoals de adressen en beroepen van de betrokkenen en hun handtekeningen. 

Uitgebreid zoeken

Als u klikt op de knop ‘uitgebreid zoeken’ kunt u apart zoeken op voornaam en achternaam. U kunt dan ook zoeken op de rol van elke persoon: kind, aangever, getuige, vader, moeder enzovoorts). Ook kunt u hier informatie over twee verschillende personen invoeren, bijvoorbeeld twee verschillende achternamen. U krijgt dan alleen akten resultaten waarin beide achternamen worden genoemd (handig als u bijvoorbeeld de kinderen van een echtpaar zoekt).

Onderaan het scherm ‘uitgebreid zoeken’ ziet u ook een aantal filterknoppen: ‘Geslacht’, ‘District’, ‘Rol’ en ‘Periode’. U kunt die gebruiken om uw zoekopdracht te verkleinen, door bijvoorbeeld alleen in een bepaald district te zoeken, of door alleen de rol ‘aangever’ te selecteren. Dan wordt er alleen gezocht binnen die rol.

Slim zoeken

Als u op het “?” icoontje klikt krijgt u diverse zoektips voor ‘slim zoeken’.

Geboorteakten 1828-1921

Welke akten kan ik terugvinden?

De geboorteakten over de periode 1828-1921 bevatten voornamelijk akten uit Paramaribo. Voor de periode tot 1864 zijn er ook akten uit de districten aanwezig.

Welke informatie kan ik in de database vinden?

Algemeen

Bij het invoeren van de gegevens was de instructie om de informatie zo letterlijk mogelijk over te nemen uit de akte. Zelfs als de ambtenaar een fout maakte. Sommige akten waren niet goed leesbaar. Wanneer (delen) van de informatie niet leesbaar waren of ontbraken, is dit aangegeven met het volgende symbool: (…)

In de database zijn accenten op letters, zoals "á" of "è" of "ç" weggelaten. Ook is de "y" vervangen door de "ij".

Informatie over de akte

Bovenaan het scherm en in het blok boven de scans vindt u informatie over het inventarisnummer van het archief waaruit de akte komt, het nummer van de akte, de datum waarop de akte is opgesteld.

Kind

De belangrijkste informatie is uiteraard die over het kind dat geboren is. Per kind staat opgeschreven:

- de voornamen
- voorvoegsel
- achternaam
- geboortedatum
- geboorteplaats (meestal de wijkletter en het huisnummer in Paramaribo)
- geslacht

Persoonsnamen zijn onderverdeeld in voornamen, tussenvoegsels (zoals ‘van der’) en achternamen. Alleen de voor- en achternaam zijn zichtbaar in de lijst met zoekresultaten. De achternaam van het pasgeboren kind werd niet expliciet in de akte vermeld. Als het kind was geboren in een wettig huwelijk kreeg het de achternaam van de vader en anders de achternaam van de moeder. De achternaam is opgenomen zoals die was bij de geboorte. Latere wijzigingen zijn terug te vinden in de kantmeldingen (zie: kantmeldingen).

NB: bij contractarbeiders uit India of Java werd vaak het contractnummer als achternaam gebruikt. Iemand kan dan een ‘achternaam’ hebben als ‘425/Bb’.

Onder de naam van het kind is de geboortedatum- en plaats vermeld. Adressen in Paramaribo werden indertijd meestal opgeschreven als een combinatie van een wijkaanduiding (letter A t/m F of Eerste of Tweede Buitenwijk) en een huisnummer. Vaak werd daar ook nog de naam van de straat aan toegevoegd.

Vader

- de voornamen
- voorvoegsel
- achternaam

Moeder

- de voornamen
- voorvoegsel
- achternaam
- extra informatie moeder (meestal informatie over haar huwelijkse staat)

Aangever en getuigen

Ook voor deze personen zijn de voornamen, voorvoegsel en achternaam beschikbaar.

Kantmeldingen

Als er later nog informatie aan een geboorteakte moest worden toegevoegd, dan gebeurde dat in een aparte tekst boven of naast de akte. Deze aparte teksten heten ‘kantmeldingen’. Deze kantmeldingen geven meestal informatie over naamsveranderingen. Als de ouders van het kind na de geboorte trouwden, dan veranderde de achternaam van het kind. Dat gebeurde ook als de vader het kind erkende als zijn kind of als iemand een nieuwe achternaam koos. Dat gebeurde in Suriname vrij vaak, vooral bij families van contractarbeiders, die bij aankomst uit India of Java nog geen achternaam hadden.

Andere soorten kantmeldingen zijn de datum van overlijden van het kind. Ook wordt soms vermeld dat een buitenechtelijk geboren kind door de moeder wordt erkend. In dat geval veranderde de achternaam niet.

Bijzonderheden

Bij sommige akten hebben de invoerders opmerkingen toegevoegd. Daarbij ging het vaak om akten die zo zwaar beschadigd waren dat een deel van de informatie ontbrak. Dit commentaar bevat soms opmerkingen over de akte, of aanvullende informatie over in de akte genoemde personen, gevonden in andere bronnen zoals de gedigitaliseerde Surinaamse kranten op www.delpher.nl. Deze aanvullende informatie is niet gecontroleerd door derden en valt buiten de verantwoordelijkheid van de beheerders van de database.

Verbeteringen

Komt u een fout tegen in de database? U kunt verbeteringen doorgeven via een webformulier:

https://forms.gle/1UoMrkkBxEB5ioEi7

Uw opmerkingen worden gecontroleerd en in de volgende versie van de database verwerkt. Let op: de database bevat de informatie zoals die in de akte staat. Dus als er fouten staan in de akte, dan worden deze niet verbeterd in de database. In de database zijn accenten op letters, zoals "á" of "è", weggelaten. Ook is de "y" vervangen door de "ij". Correcties daarvan hoeft u dus niet door te geven.

Colofon 

Historische Database Suriname en de Cariben

De Burgerlijke Stand van Suriname wordt openbaar gemaakt als onderdeel van het werk van de Stichting Historische Database Suriname en de Cariben. Het doel is om archiefinformatie over de bevolking van Suriname beschikbaar te maken uit de periode 1828-1950.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Nationaal Archief Suriname, Nationaal Archief Nederland, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de Stichting Surinaamse Genealogie, Surinaamse en Nederlandse studenten en meer dan 600 vrijwilligers.

De uiteindelijke database is samengesteld door Matthias Rosenbaum-Feldbrügge, Coen van Galen en Thunnis van Oort van de Radboud Universiteit en is de basis geweest van de nadere toegang zoals deze nu gepresenteerd wordt op de website van het Nationaal Archief Suriname.

Licentie

De index Suriname: Burgerlijke Stand is beschikbaar gesteld onder licentievoorwaarden overeengekomen tussen het Nationaal Archief Suriname en de Radboud Universiteit/Stichting HDS via de CC BY-SA 3.0 licentie.

Een woord van dank

Het Nationaal Archief Suriname en de Stichting Historische Database Suriname en de Cariben willen iedereen bijzonder bedanken die dit project mogelijk heeft gemaakt met organisatorische steun of door als vrijwilliger mee te helpen met de invoer van de Burgerlijke Stand. Het project is financieel mogelijk gemaakt met steun van de Gerda Henkel Stiftung en het Platform Digitale Infrastructuur Social Science and Humanities (PDI-SSH).

Nationaal_Archief_Suriname_logo.png  Slavernij_registers_en_meer_Historische_database_Suriname_en_Curacao_logo.jpg  Anton_De_Kom_Universiteit_van_Suriname_logo.jpg  Radboud_Universiteit_Nijmegen_logo.png

Gerda_Henkel_Stiftung_logo.jpgPlatform_Digitale_Infrastructuur_SSH_logo.png