Gesloten

Versie database 2.0 (15 april 2024)

Deze zoekhulp geeft achtergrondinformatie bij de database van de Burgerlijke Stand van Suriname. Hieronder vindt u:

 • Informatie over de Burgerlijke Stand
 • Zoektips
 • Waarom kunt u sommige mensen niet vinden?
 • Welke informatie kunt u in de database vinden?
 • Verbeteringen melden
 • Colofon

In versie 2.0 van de database op de website van het Nationaal Archief Suriname staan de volgende delen van de Burgerlijke Stand:

 • De geboorteakten van Paramaribo over de periode (1828-1921)
 • De geboorteakten van de districten (1828-1863)
 • De overlijdensakten van Paramaribo (1858-1915)
 • De overlijdensakten van de districten (1846-1880)

 

Informatie over de Burgerlijke Stand van Suriname

Inwoners van Suriname zijn wettelijk verplicht om aangifte te doen van elke geboorte, elk overlijden, elk huwelijk, elke erkenning en elke echtscheiding bij een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. In deze database vindt u de aangiften van geboorte, huwelijk en overlijden (en later ook van erkenning en echtscheiding) zoals die vastgelegd werden door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Hij schreef op de akte wie de aangever en getuigen waren, waar en wanneer de aangifte was gedaan en de gegevens over de pasgeborene, de overledene of het huwelijkspaar.

In Suriname werd in 1828 een Burgerlijke Stand ingevoerd volgens Nederlands model. Anders dan in Nederland gold de Burgerlijke Stand niet meteen voor de hele bevolking. Twee groepen mensen ontbraken. Mensen in slavernij waren uitgesloten, die werden genoteerd in het aparte slavenregister. Pas na de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 komen ze in de Burgerlijke Stand. Ook ontbraken tot na de Tweede Wereldoorlog de meeste inwoners van het binnenland. De ambtenaren werkten lange tijd alleen in het oude koloniale gebied: Paramaribo en de huidige districten Wanica, Para, Commewijne, Saramacca, Coronie en Nickerie. Marrons en inheemsen werden alleen geregistreerd als ze in die districten een kind kregen of overleden, of als ze trouwden met iemand die al geregistreerd stond.

 

Zoektips

In de database vindt u van elke akte de gegevens over de datum, locatie, geborene, overledene of huwelijkspartners, aangevers en getuigen Deze gegevens kunnen in de database worden opgezocht. Ook kunt u de scan van de bijbehorende akte bekijken en downloaden.

U kunt op twee manieren zoeken: eenvoudig en uitgebreid.

 

Eenvoudig zoeken

Met het zoekveld met de tekst ‘Vul je zoekterm in…’ doorzoekt u de gehele database, ook door alle kantmeldingen en opmerkingen. U krijgt dan een lijst met resultaten waarin uw zoekterm wordt genoemd. Als u klikt op een van de resultaten, dan krijgt u meer informatie over de aangifte en de daarbij betrokken personen.

Achter iedere persoon ziet u een icoontje met een ketting. Als u daar op klikt, krijgt u een vaste link naar de akte. Met dat webadres kunt u altijd terugkeren naar deze akte.

Aan de rechterzijde van het scherm ziet u een bronvermelding en een afbeelding van de akte. U kunt zo de oorspronkelijke akte bekijken en downloaden. Op de akte vindt u aanvullende informatie, zoals de adressen en beroepen van de betrokkenen en hun handtekeningen. 

 

Uitgebreid zoeken

Als u klikt op de knop ‘uitgebreid zoeken’ kunt u apart zoeken op voornaam en achternaam. U kunt dan ook zoeken op de rol van elke persoon: kind, aangever, getuige, vader, moeder enzovoorts). Ook kunt u hier informatie over twee verschillende personen invoeren, bijvoorbeeld twee verschillende achternamen. U krijgt dan alleen akten resultaten waarin beide achternamen worden genoemd (handig als u bijvoorbeeld de kinderen van een echtpaar zoekt).

Onderaan het scherm ‘uitgebreid zoeken’ ziet u ook een aantal filterknoppen: ‘Geslacht’, ‘District’, ‘Rol’ en ‘Periode’. U kunt die gebruiken om uw zoekopdracht te verkleinen, door bijvoorbeeld alleen in een bepaald district te zoeken, of door alleen de rol ‘aangever’ te selecteren. Dan wordt er alleen gezocht binnen die rol. U kunt ook aanvinken in welk type akte u wilt zoeken: geboorteakten of overlijdensakten.

 

Slim zoeken

Als u op het “?” icoontje klikt aan de rechterkant van het zoekveld. U krijgt dan diverse zoektips voor ‘slim zoeken’. Bij het zoeken op namen kunt u gebruik maken van 'wildcards':

 • neuteboom» zoek naar personen met naamdeel Neuteboom
 • ouwerkerk -abraham» zoek naar personen met naamdeel Ouwerkerk en niet naamdeel Abraham
 • alida van der linden» zoek naar personen met de naamdelen Alida, Van, Der en Linden
 • r*eboom» zoek naar personen met de naamdelen Rozeboom, Roozeboom, Roseboom, enz. Met een * geen tot meerdere willekeurige letters.
 • bavelaar 1910» zoek naar personen met naamdeel Bavelaar gerelateerd aan een gebeurtenis in 1910
 • piket 1905-1915» zoek naar personen met naamdeel Piket gerelateerd aan een gebeurtenis in de periode 1905-1915
 • rietbergen $» zoek naar personen met naamdeel Rietbergen gerelateerd aan een gescande akte
 • oudshoorn & lagas» zoek naar personen met naamdeel Oudshoorn gerelateerd aan personen met naamdeel Lagas
 • ~meijer» zoek naar personen met naamdeel dat klinkt als Meijer
 • meijer~2» zoek naar meijer en alle varianten die 2 letters afwijken
 • %molenaar» zoek naar personen die molenaar van beroep waren
 • Namen werden vroeger niet altijd op de manier geschreven zoals we nu gewend zijn. Probeer voor de zekerheid spellingsvarianten.
 • Met (…) is aangegeven dat informatie niet leesbaar is.
 • Namen met een ij of een y zijn als ‘ij’ geschreven.

 

Waarom kunt u sommige mensen niet vinden in de database?

Er zijn verschillende redenen waarom u niet iedereen kan terugvinden in de database:

 • Namen werden soms anders geschreven dan u gewend bent. Kijk hierboven bij ‘Slim zoeken’ hoe u kunt zoeken op een deel van de naam.
 • De database is nog niet compleet. Een overzicht van de delen van de Burgerlijke Stand zoals die nu online staat ziet u aan het begin van deze zoekhulp.
 • Niet alle Surinamers stonden in de burgerlijke stand:
 • De Burgerlijke Stand begint in 1828, dus mensen van vóór die tijd staan er niet in.
 • Mensen in slavernij ontbreken tot 1863.
 • Inheemsen en marrons stonden tot zeker 1950 niet in de Burgerlijke Stand, tenzij ze in Paramaribo of de oude districten woonden.
 • Alleen geboorteakten die minimaal 100 jaar oud zijn, huwelijksakten van minimaal 75 jaar oud en overlijdensakten van minimaal 50 jaar oud zijn openbaar. Jongere akten vindt u dus niet in de database.
 • Sommige oudere akten zijn verloren gegaan of zo zwaar beschadigd dat ze onleesbaar zijn geworden.

 

Welke informatie kan ik in de database vinden?

Algemeen

Bij het invoeren van de gegevens was de instructie om de informatie zo letterlijk mogelijk over te nemen uit de akte. Zelfs als de ambtenaar een fout maakte. Sommige akten waren niet goed leesbaar. Wanneer (delen) van de informatie niet leesbaar waren of ontbraken, is dit aangegeven met het volgende symbool: (…)

In de database zijn accenten op letters, zoals "á" of "è" of "ç" weggelaten. Ook is de "y" vervangen door de "ij".

Informatie over de akte

Bovenaan het scherm en in het blok boven de scans vindt u informatie over het inventarisnummer van het archief waaruit de akte komt, het nummer van de akte, de datum waarop de akte is opgesteld.

Bijzonderheden

Bij sommige akten hebben de invoerders opmerkingen toegevoegd. Daarbij ging het vaak om akten die zo zwaar beschadigd waren dat een deel van de informatie ontbrak. Dit commentaar bevat soms opmerkingen over de akte, of aanvullende informatie over in de akte genoemde personen, gevonden in andere bronnen zoals de gedigitaliseerde Surinaamse kranten op www.delpher.nl. Deze aanvullende informatie is niet gecontroleerd door derden en valt buiten de verantwoordelijkheid van de beheerders van de database.

 

Geboorteakte:

Kind

Per kind staat opgeschreven:

- de voornamen
- voorvoegsel
- achternaam
- geboortedatum
- geboorteplaats (meestal de wijkletter en het huisnummer in Paramaribo)
- geslacht

Persoonsnamen zijn onderverdeeld in voornamen, tussenvoegsels (zoals ‘van der’) en achternamen. Alleen de voor- en achternaam zijn zichtbaar in de lijst met zoekresultaten. De achternaam van het pasgeboren kind werd niet expliciet in de akte vermeld. Als het kind was geboren in een wettig huwelijk kreeg het de achternaam van de vader en anders de achternaam van de moeder. De achternaam is opgenomen zoals die was bij de geboorte. Latere wijzigingen zijn terug te vinden in de kantmeldingen (zie: kantmeldingen).

NB: bij contractarbeiders uit India of Java werd vaak het contractnummer als achternaam gebruikt. Iemand kan dan een ‘achternaam’ hebben als ‘425/Bb’.

Onder de naam van het kind is de geboortedatum- en plaats vermeld. Adressen in Paramaribo werden indertijd meestal opgeschreven als een combinatie van een wijkaanduiding (letter A t/m F of Eerste of Tweede Buitenwijk) en een huisnummer. Vaak werd daar ook nog de naam van de straat aan toegevoegd.

Vader

- de voornamen
- voorvoegsel
- achternaam

Moeder

- de voornamen
- voorvoegsel
- achternaam
- extra informatie moeder (meestal informatie over haar huwelijkse staat)

Aangever en getuigen

Ook voor deze personen zijn de voornamen, voorvoegsel en achternaam beschikbaar.

Kantmeldingen

Als er later nog informatie aan een geboorteakte moest worden toegevoegd, dan gebeurde dat in een aparte tekst boven of naast de akte. Deze aparte teksten heten ‘kantmeldingen’. Deze kantmeldingen geven meestal informatie over naamsveranderingen. Als de ouders van het kind na de geboorte trouwden, dan veranderde de achternaam van het kind. Dat gebeurde ook als de vader het kind erkende als zijn kind of als iemand een nieuwe achternaam koos. Dat gebeurde in Suriname vrij vaak, vooral bij families van contractarbeiders, die bij aankomst uit India of Java nog geen achternaam hadden.

Andere soorten kantmeldingen zijn de datum van overlijden van het kind. Ook wordt soms vermeld dat een buitenechtelijk geboren kind door de moeder wordt erkend. In dat geval veranderde de achternaam niet.

 

Overlijdensakte:

Overledene

Per overledene staat opgeschreven:

 • de voornamen
 • voorvoegsel
 • achternaam
 • leeftijd
 • plaats van overlijden (in Paramaribo: wijkletter en huisnummer, in districten vaak de naam van een plantage)
 • geslacht

Persoonsnamen zijn onderverdeeld in voornamen, tussenvoegsels (zoals ‘van der’) en achternamen. Alleen de voor- en achternaam zijn zichtbaar in de lijst met zoekresultaten. Kinderen die levenloos werden geboren, kregen geen voornaam. Zij staan in de database vermeld als ‘levenloos’.

NB: bij contractarbeiders uit India of Java werd vaak het contractnummer als achternaam gebruikt. Iemand kan dan een ‘achternaam’ hebben als ‘425/Bb’.

Adressen in Paramaribo werden indertijd meestal opgeschreven als een combinatie van een wijkaanduiding (letter A t/m F of Eerste of Tweede Buitenwijk) en een huisnummer. Vaak werd daar ook nog de naam van de straat aan toegevoegd. In de districten werd meestal de naam van plantage als adres genoemd.

Aangever

De voornamen, voorvoegsel en achternaam van de aangever staat direct onder de overledene vermeld.

Huwelijkspartner

De voornamen, voorvoegsel en achternaam van de huwelijkspartner (m/v) van de overledene staat onder de overledene vermeld.

Vader, Moeder, Getuigen

 • de voornamen
 • voorvoegsel
 • achternaam

Kantmeldingen

Bij overlijdensakten komen kantmeldingen minder vaak voor dan bij geboorteakten. Meestal gaat het om correcties door de Ambtenaar.

 

Verbeteringen melden

Komt u een fout tegen in de database? U kunt verbeteringen doorgeven via een webformulier:

https://forms.gle/1UoMrkkBxEB5ioEi7

Uw opmerkingen worden gecontroleerd en in de volgende versie van de database verwerkt. Let op: de database bevat de informatie zoals die in de akte staat. Dus als er fouten staan in de akte, dan worden deze niet verbeterd in de database. In de database zijn accenten op letters, zoals "á" of "è", weggelaten. Ook is de "y" vervangen door de "ij". Correcties daarvan hoeft u dus niet door te geven.

 

Colofon 

Historische Database Suriname en de Cariben

De Burgerlijke Stand van Suriname wordt openbaar gemaakt als onderdeel van het werk van de Stichting Historische Database Suriname en de Cariben. Het doel is om archiefinformatie over de bevolking van Suriname beschikbaar te maken uit de periode 1828-1950.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Nationaal Archief Suriname, Nationaal Archief Nederland, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de Stichting Surinaamse Genealogie, Surinaamse en Nederlandse studenten en meer dan 600 vrijwilligers.

De uiteindelijke database is samengesteld door Matthias Rosenbaum-Feldbrügge, Coen van Galen en Thunnis van Oort van de Radboud Universiteit en is de basis geweest van de nadere toegang zoals deze nu gepresenteerd wordt op de website van het Nationaal Archief Suriname.

Licentie

De index Suriname: Burgerlijke Stand is beschikbaar gesteld onder licentievoorwaarden overeengekomen tussen het Nationaal Archief Suriname en de Radboud Universiteit/Stichting HDS via de CC BY-SA 3.0 licentie.

Een woord van dank

Het Nationaal Archief Suriname en de Stichting Historische Database Suriname en de Cariben willen iedereen bijzonder bedanken die dit project mogelijk heeft gemaakt met organisatorische steun of door als vrijwilliger mee te helpen met de invoer van de Burgerlijke Stand. Het project is financieel mogelijk gemaakt met steun van de Gerda Henkel Stiftung en Platform Digitale Infrastructuur Social Science and Humanities (PDI-SSH).

Nationaal_Archief_Suriname_logo.png  Slavernij_registers_en_meer_Historische_database_Suriname_en_Curacao_logo.jpg  Anton_De_Kom_Universiteit_van_Suriname_logo.jpg  Radboud_Universiteit_Nijmegen_logo.png

Gerda_Henkel_Stiftung_logo.jpgPlatform_Digitale_Infrastructuur_SSH_logo.png